.

AUGUST  2015

 

Pe parcursul lunii august pe teritoriul ţării s-a semnalat vreme anomal de caldă și cu deficit de precipitații.

Temperatura medie lunară a aerului a fost mai ridicată față de valorile normei cu 2,5-4,3º şi a constituit +22,5..+24,8º, ceea ce în august se semnalează în medie o dată în 15-30 ani din toată perioada de observații.

Temperatura maximă a aerului a urcat pînă la +38º (SM Camenca, Făleşti, Codrii, Dubăsari, Tiraspol ).

Temperatura minimă a aerului a scăzut pînă la +9º (SM Soroca, Camenca, Bravicea).

Numărul de zile cu temperatura maximă a aerului de 30ºC și mai mult a constituit în teritoriu 20-23 zile (norma lunară fiind de 3-11 zile), ceea ce se observă în medie o dată în     15-30 ani, iar izolat (Briceni, Soroca, Cornești, Dubăsari) s-a înregistrat pentru prima dată din toată perioada de observaţii instrumentale. Numărul de zile cu temperatura maximă a aerului de 35ºC și mai mult a constituit în teritoriu 3-9 zile (norma lunară fiind de o zi), ceea ce se observă în medie o dată în 10-20 ani.

Pe parcursul lunii precipitaţiile au căzut în teritoriu neuniform. Pe 85% din teritoriu precipitații nu s-au semnalat, sau suma lor n-a depășit 1-15 mm (2-25% din norma lunară). În restul teritoriului au căzut 25-45 mm de precipitații, ce constitue 40-80% din norma lunară.

Din cauza vremii caniculare și secetoase, menținută pe parcursul lunii august, s-au creat condiții nefavorabile pentru formarea recoltei la porumb, floarea-soarelui, sfeclei de zahăr, de asemenea pentru creșterea și dezvoltarea culturilor legumicole și altor culturi agricole.

Regimul termic ridicat și deficitul de precipitații au contribuit la uscarea stratului superior al solului, creînd condiții nefavorabile pentru efectuarea lucrărilor de pregătire a terenurilor pentru semănatul culturilor de toamnă.

La porumb pe parcursul lunii s-a semnalat coacerea în lapte și în ceară, către sfîrșitul lunii izolat coacerea deplină.

La situaţia din 28 august a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu semănături de porumb au fost joase și au constituit în fond 15-60 mm (15-65% din normă).

La floarea-soarelui în decursul lunii a continuat coacerea semințelor, iar unele gospodării din sudul țării au început recoltarea roadei.

La  situaţia  din 28 august a.c., rezervele  de  umezeală  productivă  pe  terenurile cu floarea-soarelui  în  stratul de  sol cu grosimea  de 1 m au fost  joase și au constituit  în  fond 5-50 mm (5-45% din normă).

La sfecla de zahăr a continuat îngroșarea rădăcinii principale.

La situaţia din 28 august a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile  cu  culturi  multianuale au fost joase și au constituit în fond 15-60 mm (25-65% din normă).

 

 Şeful  CMA  T.Mironova

      

     

 

Temperatura medie a aerului pe luna august 201 2015(C).

       

 

 

 

Cantitatea precipitaţiilor în luna august 2015(mm).