.

APRILIE  2015

 

În decursul lunii aprilie pe teritoriul ţării s-a semnalat în general vreme obișnuită după regimul termic și cu precipitații.

Temperatura  medie  lunară  a aerului  a  fost  aproape  de  valorile  normei și  a  constituit +9,3..+10,9C.

Temperatura maximă a aerului în teritoriul țării a urcat pînă la +28ºÑ (SM Comrat, Ceadîr-Lunga).

În regiunea SM  Rîbnița  pe  15 aprilie, iar izolat în jumătatea de sud a țării pe 22 și 23 aprilie s-au înregistrat înghețuri în aer cu intensitatea de -1..-2C, ceea ce se semnalează în această perioadă în medie o dată în 5-10 ani. La suprafața solului și la înălțimea de 2 cm de la suprafața solului pe 15 aprilie și în intervalul 19-24 aprilie pe teritoriul țării s-au semnalat înghețuri cu intensitatea de -1..-6C.

Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin valoarea de +10C în direcția creșterii ei, fenomen ce caracterizează începutul vegetației active a culturilor agricole, în jumătatea de sud a țării a avut loc în fond pe 10 aprilie, fiind cu o săptămînă mai devreme  față de termenii obișnuiți, în jumătatea de nord pe 23-24 aprilie, fiind aproape de datele medii multianuale.

Suma precipitațiilor căzute în luna aprilie pe 80% din teritoriu a constituit în fond 30-35 mm (75-150% din normă), în unele raioane din nordul țării și izolat în cele din sud 20-25 mm (45-55% din normă).

 În unele raioane din nordul țării pe 4 aprilie s-a semnalat înveliș de zăpadă, înălțimea lui nu a depășit 1 cm. Pe  7-8  aprilie  pe  o mare parte a  teritoriului  țării s-au semnalat intensificări ale vîntului de pînă la 15-20 m/s, izolat pînă la 24 m/s (Ceadîr-Lunga, Cahul).

Condițiile meteorologice în o mare parte a lunii aprilie au fost în fond favorabile pentru creșterea și dezvoltarea culturilor de toamnă, plantațiilor multianuale și viței de vie, precum și pentru efectuarea semănatului și răsărirea culturilor cerealiere de primăvară.

La culturile de toamnă în prima jumătate a lunii aprilie a continuat înfrățirea, în a doua formarea paiului. Starea semănăturilor preponderent este bună.

La situația din 28 aprilie rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu culturi de toamnă au constituit 20-35 mm (80-140% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m 115-190 mm (85-130% din normă).

La semănăturile de mazăre spre sfîrșitul lunii s-a semnalat răsărirea și formarea frunzei a treia adevărată, la sfecla de zahăr și floarea soarelui răsărirea.

La culturile pomicole la începutul lunii aprilie în jumătatea de nord a țării s-a semnalat  desfacerea mugurilor, în jumătatea de sud desfacerea primelor frunze, la cais înflorirea. Către sfîrșitul lunii la culturile pomicole a continuat înflorirea, la cais a început creșterea rodului. La nuc către sfîrșitul lunii aprilie s-a semnalat înflorirea, izolat apariția inflorescenței.

La vița de vie în prima decadă a lunii aprilie s-a semnalat circulația sevei, în a doua și a treia decadă deschiderea ochiurilor și desfacerea frunzelor.

La situaţia  din  28 aprilie rezervele  de umezeală productivă în stratul de sol cu  grosimea  de 1 m pe plantaţiile multianuale au constituit 105-180 mm (75-125% din normă).

Gospodăriile țării au continuat semănatul sfeclei de zahăr, florii-soarelui și porumbului. Temperatura medie  a  solului  la  adîncimea de 10 cm a constituit  între  +6C  și +8C  la  începutul lunii  și  între +13C și +15C la sfîrșitul ei.

 

04.05.2015         Şeful  CMA  T.Mironova

     

Temperatura medie a aerului pe luna aprilie 2015(C) 

       

 

 

 

Cantitatea precipitaţiilor în luna aprilie 2015(mm).