.

SEPTEMBRIE 2014

  

Pe parcursul lunii septembrie pe teritoriul ţării s-a semnalat vreme mai caldă ca de obicei şi cu deficit de precipitaţii.

Temperatura medie lunară a aerului a fost mai ridicată faţă de valorile normei cu 1,0-2,5C şi a constituit +15,8..+18,6C, ceea ce se semnalează în medie o dată în 3-8 ani.

Temperatura maximă a aerului a urcat pînă la +33ºC (SM Dubăsari, Tiraspol), ceea ce se semnalează în această lună în medie o dată în 5-7 ani. Numărul de zile cu temperatura maximă a aerului de +30C şi mai mult a constituit în teritoriu 2-4 zile (norma lunară fiind de 1-2 zile).Izolat numărul lor a atins 5-8, fiind semnalată în luna septembrie în medie o dată în 20-30 ani.

În  20  septembrie  s-au  semnalat  primele  îngheţuri  în  aer  cu  intensitatea  de  pînă la -1,5ºC (SM Bălţata) şi primele îngheţuri la suprafaţa solului cu intensitatea de pînă la -1C (SM Bălţata). Pe 19-20 septembrie, izolat în raionele din nordul şi centrul ţării s-au semnalat primele îngheţuri la înălţimea de 2 cm de la suprafaţa solului cu intensitatea de pînă la -1..-4C. Îngheţuri cu asemenea intensitate în această perioadă sînt posibile în medie o dată în 10-15 ani. Pe 25 septembrie, de asemenea, izolat  s-au  semnalat  îngheţuri  în  aer  cu  intensitatea  de  pînă  la -1C (SM Bravicea, Codrii), iar pe 25-26 septembrie aproape pretutindeni s-au semnalat îngheţuri la suprafaţa solului şi la înălţimea de 2 cm de la suprafaţa solului cu intensitatea de -1..-4ºC.

Sfîrşitul verii meteorologice (trecerea temperaturii medii zilnice a aerului prin valoarea de +15C în direcţia scăderii ei) a avut loc în perioada 23-24 septembrie, ceea ce s-a semnalat în fond în termeni obişnuiţi.

Pe parcursul lunii s-a semnalat deficit de precipitaţii. Pe 80% din teritoriu suma precipitaţiilor a constituit 12-30 mm (25-65% din norma lunară), izolat în raioanele din sudul ţării 3-10 mm (6-20% din norma lunară). Cea mai mare cantitate de precipitaţii a căzut preponderent în raioanele din nordul ţării (20% din teritoriu) 36-79 mm ( 80-175% din norma lunară).

Pe 23 septembrie s-au observat fenomene meteorologice stihinice sub formă de averse puternice: în timp de 12 ore şi mai puţin la SM Soroca au căzut 68 mm, la SM Rîbniţa 58 mm de precipitaţii.

Ploile  căzute, izolat  puternice  şi foarte puternice  cît şi intensificările vîntului de pînă  la  20 m/s (SM Cahul), au cauzat daune materiale economiei naţionale şi deconectarea energiei electrice.

Condiţiile meteorologice pe parcursul lunii septembrie au fost în general favorabile pentru acumularea zahărului şi coacerea culturilor pomicole şi viţei de vie. Totodată, din cauza rezervelor foarte scăzute de umezeală productivă în sol, pe cea mai mare parte a teritoriului ţării s-au creat condiţii nefavorabile pentru efectuarea lucrărilor de pregătire a terenurilor şi semănatul culturilor cerealiere de toamnă în termeni optimi. Ploile căzute în a treia decadă a lunii au completat rezervele de umezeală productivă în straturile superioare ale solului şi au îmbunătăţit puţin condiţiile pentru efectuarea semănatului culturilor de toamnă.

La situaţia din 28 septembrie a.c., pe 60% din teritoriu, rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile destinate pentru semănatul culturilor de toamnă au fost foarte joase şi au constituit 1-15 mm (5-70% din normă), izolat acestea au lipsit definitiv. Pe 40% din teritoriu, preponderent în raioanele din nordul  ţării, rezervele de umezeală  au constituit  20-35 mm (80-170% din normă).

Pe parcursul lunii septembrie gospodăriile din ţară au finalizat recoltarea florii-soarelui, porumbului, sfeclei de zahăr, culturilor pomicole, legumelor şi strugurilor. În gospodăriile unde rezervele de umezeală productivă în sol au fost satisfăcătoare s-a efectuat semănatul culturilor de toamnă în termeni apropiaţi de cei optimali (20 septembrie - 10 octombrie).

La situaţia din 28 septembrie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale au constituit în fond 20-75 mm (25-75% din normă), izolat, preponderent în jumătatea de nord a ţării 85-155 mm ( 95-130% din normă).

  

03.10.2014    Şeful  CMA  T.Mironova

     

Temperatura medie a aerului pe luna septembrie 2014(C) 

       

 

 

 

Cantitatea precipitaţiilor în luna septembrie 2014(mm).14(mm).