.

OCTOMBRIE - 2014

 

Pe parcursul lunii octombrie pe teritoriul ţării s-a semnalat vreme neomogenă după regimul termic.

Temperatura medie lunară a aerului a constituit +8..+11C, ceea ce pe o mare parte din teritoriul republicii a fost aproape de valorile normei, doar izolat mai joasă față de normă cu 1C.

Pe parcursul decadei a treia a lunii octombrie s-a semnalat vreme rece. Temperatura medie decadică a aerului a constituit +2,3..+6,7C, ceea ce în fond este cu 3,0-4,5C mai joasă față de valorile normei și se semnalează în medie o dată în 10 ani.

Temperatura maximă a aerului a urcat pînă la +26C (SM Rîbnița, Bravicea, Bălțata).

 Temperatura minimă a aerului a scăzut pînă la -13C (26 octombrie, SM Soroca), ceea ce în luna octombrie se semnalează pentru prima dată din toată perioada de observații.

Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin valoarea de +10C în direcţia scăderii ei (sfîrșitul perioadei de vegetaţie activă a culturilor agricole) a avut loc în teritoriul republicii pe 19-24 octombrie în termeni apropiaţi de cei obişnuiţi.

Precipitațiile în fond au căzut în decada a treia a lunii octombrie sub formă de ploaie și zăpadă. Cantitatea de precipitații, pe 60% din teritoriul republicii, a constituit 25-40 mm (75-140% din norma lunară). În restul teritoriului, preponderent în raioanele din centrul și sudul țării, cantitatea de precipitații a constituit 45-60 mm sau 1,5-2,0 norme lunare.

Primul strat de zăpadă s-a stabilit în raioanele de nord ale țării pe 25 octombrie și s-a menţinut  pînă  la  29  octombrie.  Grosimea  lui  maximă  pe  platformele  meteorologice  a  constituit 7-14 cm.

Izolat în teritoriu s-a semnalat polei cu diametru de 1-4 mm. Numărul de zile cu depuneri de chiciură şi polei izolat a atins 3-4 zile, ceea ce în luna octombrie se semnalează pentru prima dată din toată perioada de observații.

 Lipsa precipitațiilor și rezervele scăzute de umezeală productivă în stratul arabil al solului menținute în cea mai mare parte a lunii octombrie, au creat condiții nefavorabile pentru efectuarea semănatului și apariția răsăririi culturilor de toamnă pe o mare parte din teritoriul țării. Ploile căzute din decada a treia a lunii au completat rezervele de umezeală productivă în sol și au îmbunătățit condițiile pentru efectuarea semănatului culturilor de toamnă. Din cauza regimului termic scăzut de la mijlocul decadei a treia ale lunii octombrie vegetația culturilor de toamnă și multianuale a încetat. La sfîrșitul lunii în jumătatea de nord a republicii culturile de toamnă s-au aflat în stare de repaus, în partea de sud s-a semnalat vegetație slabă.

În semănăturile cu grîu de toamnă s-a semnalat încolţirea seminţelor și răsărirea, izolat - frunza a treia. Dezvoltarea culturilor de toamnă din acest an din cauza semănăturilor tîrzii are loc cu întîrziere de 3-4 săptămîni față de termenii obișnuiți.

La situaţia din 28 octombrie a.c., pe semănăturile de toamnă şi terenurile destinate pentru semănatul culturilor de toamnă rezervele de umezeală productivă pe  90% din teritoriul republicii în stratul arabil al solului au constituit 20-45 mm (100-185% din normă), în  restul  teritoriului,  preponderent  în  raioanele  din  sudul țării,  rezervele  au  fost  scăzute  și  au constitut 10-17 mm (50-70% din normă). Rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe 70% din teritoriu au constituit 80-170 mm (90-165% din normă), în restul teritoriului, preponderent în raioanele din sudul țării, rezervele au constituit 40-65 mm (45-60% din normă).

În decursul lunii octombrie gospodăriile țărănești au continuat recoltarea culturilor legumicole și pomicole,  strugurilor și a sfeclei de zahăr. Condițiile meteorologice în cea mai mare parte a lunii au fost favorabile pentru finalizarea lucrărilor de recoltare. Scăderea temperaturii aerului, din ultimile cinci zile ale lunii octombrie, pînă la valori negative au cauzat daune recoltei de mere necolectate în multe raioane din nordul țării.

În a doua jumătatea a lunii octombrie la plantaţiile pomicole şi viţei de vie s-a semnalat căderea frunzelor în termeni apropiaţi de cei obişnuiţi. Condiţiile meteorologice în cea mai mare parte a lunii octombrie au fost favorabile pentru maturizarea lemnului la culturile pomicole şi viţa de vie.

La situaţia din 28 octombrie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale au constituit 70-160 mm (75-130% din normă), izolat în raioanele din sudul republicii 45-55 mm (40-60% din normă).

 

 

05.11.2014    Şeful  CMA  T.Mironova

     

Temperatura medie a aerului pe luna octombrie 2014(C) 

       

 

 

 

Cantitatea precipitaţiilor în luna octombrie 2014(mm).