.

NOIEMBRIE 2014

 

Pe parcursul lunii noiembrie pe teritoriul ţării s-a semnalat vreme obișnuită după regimul termic și cu precipitații abundente.

Temperatura medie lunară a aerului a fost în limitele normei și a constituit +3..+5C.

Temperatura maximă a aerului a urcat pînă la +20ºC (SM Ceadîr-Lunga). Temperatura minimă a aerului a scăzut pînă la -8ºC (SM Bălțata).

Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin valoarea de +5C în direcţia scăderii ei în cea mai mare parte a teritoriului țării s-a semnalat în intervalul 14-20 noiembrie, ceea ce în fond este aproape de datele medii multianuale, iar în majoritatea raioanelor din nordul țării s-a semnalat pe  24 octombrie (cu o săptămînă mai devreme față de termenii obişnuiţi).

Precipitații în decursul lunii au căzut în fond sub formă de ploaie, spre sfîrșitul lunii sub formă de lapoviță și zăpadă.

În intervalul 19-21 noiembrie pe teritoriul țării s-au semnalat precipitații abundente de lungă durată. Cantitatea lor în această perioadă în fond a constituit 50-135 mm, depășind norma lunară de 1,5-3,5 ori. În regiunea SM Dubăsari, Bălțata, PAM Strășeni suma precipitațiilor căzute (126-135 mm) pe parcursul acestor zile a atins criterii de fenomen meteorologic stihinic (≥ 120 mm timp de 3 zile și mai puțin), ceea ce în luna noiembrie se semnalează pentru prima dată din toată perioada de observații.

Cele mai intensive precipitații zilnice au căzut pe 20 noiembrie. Izolat cantitatea lor zilnică a atins 89 mm (SM Bălțata), ceea ce în luna noiembrie în teritoriu se semnalează pentru prima dată în toată perioada de observații. În această zi în regiunea SM Dubăsari, Bălțata și PAM Strășeni au căzut 57-62 mm în timp de 12 ore, ceea ce se consideră fenomen meteorologic stihinic și în luna noiembrie pe teritoriu țării se semnalează în medie o dată în 30 ani.

Suma precipitațiilor căzute în luna noiembrie a constituit 55-140 mm (125-360% din norma lunară).

Învelișul de zăpadă izolat în raioanele din nordul țării s-a stabilit în perioada 21-23 noiembrie, în jumătatea de sud pe 24 noiembrie. Înălțimea maximă a lui pe plaformele meteorologice în raioanele din nordul țării a constituit 1-5 cm, în cele din sud 2-6 cm. Spre sfîrșitul lunii învelișul de zăpadă s-a menținut doar în raioanele extreme de sud, înălțimea lui pe platformele meteorologice  constituind 1-4 cm.

Condițiile meteorologice în majoritatea zilelor din luna noiembrie au fost satisfăcătoare pentru creșterea și dezvoltarea culturilor de toamnă. Scăderea temperaturii medii zilnice a aerului în perioada 18-22 noiembrie de pînă la +3C și mai jos a condus la întreruperea vegetației la culturile de toamnă pe întreg teritoriul țării în termeni apropiați de cei obișnuiți.

Semănăturile cu grîu de toamnă au intrat în iarnă în fond în fazele: răsărirea și frunza a treia, la semănăturile timpurii în faza de înfrățire. Înălțimea plantelor în dependență de faza de dezvoltare a variat în fond între 8-16 cm. Numărul de plante pe 1 m² a constituit 270-635, iar numărul tulpinelor formate 415-990. Starea semănăturilor în fond este satisfăcătoare.

La situația din 28 noiembrie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu grîu de toamnă au constituit 25-45 mm (100-155% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m 100-205 mm (100-165% din normă).

Către sfîrșitul lunii noiembrie grosimea stratului de zăpadă pe terenurile cu culturi de toamnă s-a semnalat doar în raioanele extreme de sud, înălțimea lui constituind 1-3 cm.

În cea mai mare parte a lunii  solul a fost dezghețat. Pe arii extinse înghețarea solului s-a semnalat în decada a treia a lunii noiembrie, către sfîrșitul lunii adîncimea lui de îngheț a constituit 1-7 cm, izolat solul a fost dezghețat.

La plantaţiile pomicole şi viţa de vie în prima jumătate a lunii noiembrie s-a finisat căderea frunzelor. Condiţiile meteorologice au fost în fond favorabile pentru maturizarea lemnului la culturile pomicole şi viţa de vie. În a doua jumătate a lunii noiembrie scăderea temperaturii medii zilnice a aerului pînă la +5C și mai jos a condus la întreruperea vegetației la culturile multianuale, în fond în termeni apropiați de cei obișnuiți.

La situația din 28 noiembrie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale au constituit în fond 130-200 mm (125-200% din normă).

 

05.12.2014                 Şeful  CMA  T.Mironova

     

Temperatura medie a aerului pe luna noiembrie 2014(C) 

       

 

 

 

Cantitatea precipitaţiilor în luna noiembrie 2014(mm).14(mm).