.

MAI

 

Pe parcursul lunii mai pe teritoriul ţării s-a menținut vreme caldă și cu precipitații.

Temperatura medie lunară a aerului a fost mai ridicată față de valorile normei cu 0,3-1,1C şi a constituit +16..+17C.

Temperatura maximă a aerului a urcat pînă la +32º (26 mai, SM Tiraspol, Ceadîr-Lunga).

Pe 6 mai, izolat în raioanele din nordul și centrul țării s-au semnalat înghețuri în aer cu intensitatea de -1C. Pe 6 mai aproape pretutindeni, iar pe 7-8 mai izolat la suprafața solului și la înălțimea de 2 cm de la sol s-au înregistrat înghețuri cu intensitatea de -3..-5C. Înghețuri cu asemenea intensitate în aer și la suprafața solului în această perioadă se semnalează în medie o dată în10-20 ani.

Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin valoarea de 15C, în direcția creșterii ei, fenomen  ce  caracterizează  începutul verii meteorologice, pe teritoriului țării a avut loc pe 15-16 mai, fiind mai aproape de termenii obișnuiți.

Suma precipitațiilor căzute în luna mai pe 90% din teritoriul țării a constituit  în fond 45-105 mm (95-195% din normă), pe 10% 110-130 mm (200-230% din normă). Cea mai mare cantitate de precipitaţii s-au înregistrat în regiunea SM Camenca -171 mm (311% din normă), la PH Șireuți 147 mm (230% din normă), ceea se semnalează în luna mai în aceste puncte pentru prima dată în toată perioada de observații și la PH Costești 158 mm (295% din normă), ceea ce se semnalează în acest punct pentru a doua dată în toată perioada de observații.

Pe 30-31 mai s-au  înregistrat  fenomene  meteorologice   stihiinice  sub formă de averse puternice: la  PH  Hîncești  pe  parcursul  a 11  ore  au  căzut  58 mm  precipitații,  la SM  Camenca  pe  parcursul a 3 ore 68 mm.

Pe parcursul lunii s-au înregistrat orage, grindină cu diametrul de 13 mm (SM Cahul) și intensificări ale vîntului de pînă la 21 m/s (SM Tiraspol). Ploile puternice căzute pe parcursul lunii, izolat însoțite de grindină au cauzat vătămarea culturilor agricole.

Condițiile meteorologice în luna mai au fost în fond favorabile pentru creșterea și dezvoltarea culturilor de toamnă, de primăvară și celor prășitoare. Vremea ploioasă și umiditatea ridicată a aerului, stabilită în a doua jumătatea a lunii, au creat condiții mai puțin favorabile pentru coacerea  cireșelor și au contribuit la dezvoltarea bolilor la vița de vie.  

În decursul lunii la culturile de toamnă s-a semnalat fazele formării paiului, înfrățirea și înflorirea. Către sfîrșitul lunii izolat în jumătatea de sud a țării a început faza coacerea în lapte (cu o saptămînă mai devreme față de termenii obișnuiți).

La  situația  din 28 mai rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi de toamnă au constituit în fond 80-160 mm (85-150% din normă), izolat 50-70 mm (65-75% din normă). 

La semănăturile cu grîu de primăvară în prima jumătate a lunii s-a semnalat faza formării paiului, în a doua jumătate înfrățirea, la sfîrșitul ei a început înflorirea. La mazăre s-a semnalat frunza a treia formarea inflorescențelor, iar la sfîrșitul lunii  înflorirea.

La porumb la începutul lunii s-a înregistrat răsărirea, în a doua jumătate a ei a început formarea masei vegetale. La sfîrşitul lunii mai s-a format frunza a cincea a șaptea, la semănăturile  mai  tîrzii frunza  a  treia.  Înălțimea  plantelor la sfîrșitul lunii a constituit în fond 20-60 cm.

La situația din 28 mai rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu porumb au constituit 25-40 mm (90-140% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m 105-180 mm (85-140% din normă).

La floarea-soarelui s-a semnalat formarea perechii a doua de frunze adevărate, către sfîrșitul lunii izolat apariția inflorescențelor. Înălțimea plantelor la sfîrșitul lunii a constituit în fond 10-45 cm.

La situația din 28 mai rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu floarea-soarelui au constituit  în fond 17-35 mm (75-150% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m 100-175 mm (90-145% din normă).

La sfecla de zahăr pe parcursul lunii s-a semnalat fazele primei, a treia și a cincea frunză adevarată, către sfîrșitul ei a început îngroșarea rădăcinii principale.

La culturile pomicole și nuc în decursul lunii s-a semnalat formarea și creșterea rodului, la soiurile timpurii de cireș și vișin coacerea. La vița de vie s-a înregistrat formarea inflorescențelor, izolat a început înflorirea (cu 1-2 saptămîni mai devreme față de termenii obișnuiți).

La  situația  din  28 mai rezervele  de  umezeală  productivă în stratul de  sol  cu  grosimea de 1 m pe plantațiile multianuale au constituit în fond 100-170 mm (95-135% din normă). 

Precipitațiile căzute la sfîrșitul lunii au completat rezervele de umezeală productivă în sol.

 

             

              05.06.2014      Şeful  CMA  T.Mironova

     

Temperatura medie a aerului pe luna mai 2014(C) 

       

 

 

 

Cantitatea precipitaţiilor în luna mai 2014(mm).