.

IUNIE_2014

 

Pe parcursul lunii iunie pe teritoriul ţării s-a semnalat vreme obișnuită după regimul termic.

Temperatura medie lunară a aerului a fost apropiată de valorile normei şi a constituit +17,5..+20,0C.

Temperatura maximă a aerului a urcat pînă la +34º (SM Dubăsari).

Temperatura minimă a aerului a scăzut pînă la +6º (SM Soroca, Rîbnița).

Pe parcursul lunii iunie precipitaţiile preponderent au avut caracter de aversă și au căzut neuniform în teritoriu. Suma precipitațiilor pe parcursul lunii pe 80% din teritoriu în fond a constituit 17-45 mm (20-60% din normă), izolat, preponderent în sudul țării 50-75 mm (75-115% din normă).

Ploile puternice căzute pe parcursul lunii în unele raioane ale țării, izolat cu orage, grindină cu diametrul de pînă la 8 mm și intensificări ale vîntului de pînă la 20 m/s (SM Comrat) au cauzat vătămarea culturilor agricole, deteriorarea obiectelor economiei naționale și deconectarea energiei electrice.

Condițiile meteorologice pe parcursul lunii iunie au fost în fond favorabile pentru creșterea, dezvoltarea și  formarea recoltei culturilor de agricole.

La culturile cerealiere de toamnă în prima jumătate a lunii s-a semnalat coacerea în lapte, iar în a doua jumătate a început coacerea în ceară a boabelor. Către sfîrşitul lunii izolat în centrul și sudul țării s-a semnalat coacerea deplină  a boabelor. Unele gospodării ale țării au început recoltarea grînelor coapte. La culturile cerealiere de primăvară către sfîrşitul lunii s-a semnalat coacerea în lapte a boabelor. Starea culturilor de toamnă și cerealiere de primăvara preponderent a fost bună.

La situația din 28 iunie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi de toamnă au constituit în fond 70-160 mm (80-175% din normă), izolat 40-55 mm (55-65% din normă).

La porumb pe parcursul lunii a continuat formarea frunzelor, la sfîrșitul lunii s-a format frunza a treisprezecea a șaptesprezecea, izolat a început formarea paniculului. Înălţimea plantelor la sfărșitul lunii a constituit în fond 105-195 cm, izolat 85-95 cm.

La situația din 28 iunie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 0,5 m pe terenurile cu porumb au constituit 40-85 mm (70-155% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m 95-165 mm (80-150% din normă).

La floarea-soarelui în prima jumătate a lunii s-a semnalat formarea frunzelor, în a doua jumătate apariția inflorescențelor, către sfîrșitul lunii izolat a început înflorirea. Înălțimea plantelor la sfîrșitul lunii a constituit în fond 105-200 cm, izolat 65-90 cm.

La situaţia din 28 iunie a.c., rezervele de umezeală productivă pe terenurile cu floarea-soarelui în stratul de sol cu grosimea de 0,5 m au constituit în fond 35-85 mm (80-150% din normă), izolat 20-30 mm (40-55% din normă),  în stratul de sol cu grosimea de 1 m 70-150 mm (85-155% din normă), izolat  55-65 mm  (55-70% din normă).

La sfecla de zahăr a continuat îngroșarea rădăcinii principale și s-a semnalat acoperirea integrală a spațiilor dintre rînduri. 

La culturile pomicole în fond a continuat creşterea rodului, la vișin, cireș și soiurile timpurii de piersic și cais coacerea și recoltarea roadei. La viţa de vie a continuat creşterea boabelor.

La situaţia din 28 iunie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale au constituit 65-170 mm (70-150% din normă).

 

             

04.07.2014      Şeful  CMA  T.Mironova

     

Temperatura medie a aerului pe luna iunie 2014(C) 

       

 

 

 

Cantitatea precipitaţiilor în luna iunie 2014(mm).