.

F E B R U A R I E 2014

 

În luna februarie   pe  teritoriul ţării s-a  semnalat  vreme  mai  caldă ca de obicei și cu deficit de precipitații.

Temperatura  medie  lunară a aerului a fost mai ridicată față de valorile normei cu 0,5-1,5C şi a constituit -0,2..-1,6C.

Temperatura maximă a aerului a urcat pînă la +13º (SM Bravicea). 

Temperatura minimă a aerului a scăzut pînă la -27C (SM Bălțata), ceea ce în timpul iernii în raioanele centrale ale țării se semnalează în medie o dată în 7-10 ani.

Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin valoarea de 0C, în direcția creșterii  ei, ce determină   începutul primăverii  meteorologice, pe teritoriul țării  a  avut loc în intervalul 7-12 februarie (fiind cu 15-25 zile mai devreme față de termenii obișnuiți), ceea ce se semnalează în medie o dată în 3-5 ani.

Cantitatea   precipitațiilor   căzute   în luna februarie pe 95% din teritoriu a constituit 4-18 mm (10-55% din normă), în restul teritoriului 20-23 mm (80-85% din normă).

Stratul de zăpadă s-a înregistrat pretutindeni în prima jumătate a lunii februarie, grosimea lui pe terenurile cu culturi de toamnă a constituit 15-20 cm, izolat 7-10 cm. În a doua jumătate a lunii zăpada s-a topit, doar în unele zile grosimea lui nu a depășit 1-6 cm.

În decursul lunii februarie s-au semnalat cețuri, pe drumuri ghețuș. Izolat în prima decadă a lunii s-au semnalat depuneri de chiciură și polei cu diametrul de 5-31 mm.

În prima  jumătate  a  lunii adîncimea de  îngheț  a solului a constituit în fond 15-20 cm, izolat 7-10 cm. În a doua jumătate a lunii solul a fost în fond  dezghețat, doar  în  unele  zile a înghețat pînă la 1-2 cm.

Condițiile meteorologice pentru iernatul culturilor de toamnă și plantațiilor multianuale în luna februarie au fost favorabile. Temperatura minimă a solului la adîncimea nodului de înfrățire a culturilor de toamnă (3 cm) a scăzut pînă la 0..-5C, fiind mult mai ridicată față de valorile critice (-15C).

Culturile de toamnă și plantațiile multianuale pe parcursul lunii s-au aflat în fond în stare de repaus vegetativ. Din cauza regimului termic ridicat la începutul decadei a treia a lunii februarie izolat pe teritoriul țării s-a înregistrat vegetația slabă a culturilor de toamnă.

Pentru  evaluarea  stării  de  iernare  a  culturilor  de  toamnă,  pomilor  fructiferi  și  viței de vie, pe 10 februarie a.c. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a colectat probe pentru creșterea și analiza lor.

Rezultatele creșterii au demonstrat, că iernarea culturilor de toamnă, pomicole și viței de vie a decurs în fond bine.

Pieirea  culturilor  de  toamnă  în  fond  nu s-a depistat, doar izolat pieirea lor a constituit 2-4%, ceea ce n-a depășit norma naturală (10%).

Pe o mare parte a teritoriului cercetat, la culturile pomicole principale pieirea mugurilor florari a constituit 1-15%, ce nu a depășit norma naturală, în unele raioane din nordul țării pieirea lor a înregistrat 20-30%.

Rezultatele creșterii lăstarilor viței de vie au demonstrat, că pe cea mai mare parte a teritoriului cercetat, pieirea ochiurilor la vița de vie în general nu s-a observat, doar izolat ea a constituit 3-17%, ceea ce nu a depășit norma naturală (20%).

  

05.03.2014    Şeful  CMA  T.Mironova 

     

 

Temperatura medie a aerului pe luna februarie 2014(C)..

       

 

 

 

Cantitatea precipitaţiilor în luna februarie 2014(mm).