.

DECEMBRIE 2014

 

Pe parcursul lunii decembrie pe teritoriul ţării s-a semnalat vreme neomogenă după regimul termic şi cu precipitaţii.

Temperatura medie lunară a aerului a fost în fond în limitele normei şi a constituit -1,2..+0,5C.

Temperatura maximă a aerului a urcat pînă la +15C.

Temperatura minimă a aerului a scăzut pînă la -20C (SM Bravicea).

Începutul iernii (perioada stabilită cu temperatura medie zilnică a aerului mai jos de 0C) în acest an în raioanele din centrul şi sudul ţării s-a înregistrat pe 27 decembrie, fiind cu 2 săptămîni mai tirziu faţă de datele medii multianuale, iar în raioanele din nord pe 24 noiembrie, în termeni apropiaţi de cei obişnuiţi.

În decursul lunii decembrie precipitaţiile au căzut sub formă de ploaie şi zăpadă. Suma precipitaţiilor în decursul lunii pe 70% din teritoriul ţării a constituit 30-65 mm (80-165% din normă), în restul teritoriului 15-25 mm (45-75% din normă).  Cea mai mare cantitate de precipitaţii au căzut în regiunea PAM Vulcăneşti 75 mm sau 220% din normă.

Învelişul de zăpadă s-a stabilit în prima decadă a lunii decembrie în raioanele din sudul şi izolat în nordul ţării. Înălţimea maximă a lui pe plaformele meteorologice a constituit 1-10 cm. La începutul decadei a doua învelişul de zăpadă pe o mare parte a teritoriului ţării s-a topit, doar în raioanele extreme de nord s-a menţinut pînă la sfîrşitul decadei. Pe 29 decembrie pretutindeni s-a stabilit din nou învelişul de zăpadă şi s-a menţinut pînă la sfîrşitul lunii, înălţimea lui pe platformele meteorologice constituind 29 cm (SM Leova).

Pe 29 decembrie s-au înregistrat fenomene meteorologice stihinice sub formă de ninsori abundente cînd  în  decursul  a  12  ore  şi  mai  puţin  au  căzut 20 mm şi mai mult:  SM Ștefan-Vodă 22 mm, PH Ungheni 21 mm, PH Brînza (r-nul Cahul) 26 mm, PAM Vulcăneşti 30 mm. Ninsorile puternice, au fost însoţite de intensificări ale vîntului de pînă la 16-21 m/s, izolat de viscol. În rezultatul transportării zăpezii în jumătatea de sud a ţării pe drumuri s-au format troiene, fapt ce a creat condiţii extrem de nefavorabile pentru traficul rutier.

Pe parcursul lunii decembrie s-a semnalat ceată, depuneri de chiciură şi polei (izolat cu diametrul de pînă la 9 mm), pe drumuri  gheţuş.

Culturile de toamnă în decursul lunii s-au aflat în fond în stare de repaus vegetativ, doar în unele zile, în orele diurne, ele au vegetat slab.

Temperatura  minimă a  solului  la  adîncimea  nodului  de  înfrăţire  a  culturilor  de toamnă (3 cm) pe parcursul lunii decembrie a scăzut pînă la -1..-7C, fiind mult mai ridicată faţă de valorile critice (-15C).

Grosimea stratului de zăpadă pe terenurile cu culturi de toamnă către sfîrşitul lunii decembrie în o mare  parte  a teritoriului  ţării  a  constituit  3-18 cm, izolat,  preponderent  în  raioanele  de  sud 23-35 cm.

În cea mai mare parte a lunii solul nu a fost îngheţat. La situaţia din 31 decembrie pe arii extinse adîncimea de îngheţ a solului a constituit 1-12 cm. Izolat, îndeosebi în raioanele din sudul ţării, unde grosimea stratului de zăpadă a constituit 20 cm şi mai mult, solul nu era îngheţat.

Plantaţiile multianuale pe parcursul lunii decembrie s-au aflat în stare de repaus vegetativ.

Condiţiile agrometeorologice pentru iernatul culturilor de toamnă şi plantaţiilor multianuale au fost satisfăcătoare.

  

05.01.2015        Şeful  CMA  T.Mironova

     

Temperatura medie a aerului pe luna decembrie 2014 (C)..

       

 

 

 

Cantitatea precipitaţiilor în luna decembrie 2014 (mm).