.

NOIEMBRIE 2013

  

În luna noiembrie pe teritoriul ţării s-a semnalat vreme anomal de caldă şi cu precipitaţii.

Temperatura medie lunară a aerului a fost mai ridicată față de valorile normei cu 3,9-5,2C şi  a  constituit +7,2..+9,2C, ceea  ce  în jumătatea de nord a țării se semnalează în medie o dată în 20-30 ani, iar în cea de sud o dată în 10-15 ani

Temperatura maximă a aerului a urcat pînă la +23º (SM Bălți, Bravicea), ceea ce se semnalează în medie o dată în 10-15 ani.

Temperatura minimă a aerului scăzut pînă la -8º (SM Tiraspol).

Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin valoarea de +10º în direcția scăderii ei, fenomen ce caracterizează întreruperea vegetației culturilor agricole, s-a semnalat în intervalul 11-13 noiembrie, fiind în fond cu o lună mai tîrziu de termenii obișnuiți și se semnalează în medie o dată în 10-20 ani.

Suma  precipitațiilor  căzute  în  decursul lunii (90% din teritoriu) a constituit 30-60 mm (75-155% din normă), în restul teritoriului, preponderent în raioanele de sud 20-25 mm (55-65% din normă).

În unele raioane din nordul țării pe 26-27 noiembrie s-a semnalat primul înveliș de zăpădă, grosimea lui pe platformele meteorologice nu a depășit 1 cm (SM Briceni).

Condițiile meteorologice în cea mai mare parte a lunii noiembrie au fost favorabile pentru creșterea și dezvoltarea culturilor de toamnă. În ultimele 5 zile ale lunii din cauza regimului termic scăzut, culturile de toamnă au vegetat slab doar în orele diurne.

În decursul lunii noiembrie la semănăturile cu grîu de toamnă s-a semnalat fazele frunza a treia și înfrățirea, la semănăturile tîrzii încolțirea semințelor și răsărirea. Spre sfîrșitul lunii pe o mare parte a teritoriului țării semănăturile de toamnă s-au aflat în fazele înfrățirea și frunza a treia.

Către sfîrșitul lunii înălțimea plantelor a variat între 10-25 cm, în dependență de faza de dezvoltare. Numărul de plante pe 1m² a constituit în fond 250-650, iar numărul tulpinilor 400-1145. La plantele stufoase s-au format în medie 1-3 tulpini.

La situația din 28 noiembrie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu grîu de toamnă au constituit 25-45 mm (85-155% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m 95-200 mm (90-160% din normă).

La plantaţiile pomicole şi viţa de vie în o mare parte a lunii noiembrie a continuat  căderea frunzelor. Condiţiile meteorologice au fost favorabile pentru maturizarea lemnului la culturile multianuale şi viţa de vie.

Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin valoarea de +5º în direcția scăderii ei, fenomen ce caracterizează întreruperea vegetației plantațiilor multianuale, s-a semnalat pe 26 noiembrie (cu 10-20 zile mai tîrziu față de termenii obișnuiți).

La situația din 28 noiembrie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea  de 1 m pe  terenurile  cu culturi  multianuale  au  constituit  în  fond  100-185 mm (105-165% din normă). 

  

05.12.2013        Şeful  CMA  T.Mironova

     

Temperatura medie a aerului pe luna noiembrie 2013(C)..

       

 

 

 

Cantitatea precipitaţiilor în luna noiembrie 2013 (mm).