.

MAI 2013

                       

Pe parcursul lunii mai pe teritoriul ţării s-a menținut vreme mai caldă ca de obicei şi cu precipitaţii.

Temperatura medie lunară a aerului a fost mai ridicată faţă de valorile normei cu 2,5-3,5C şi a constituit +17,5..+19,5C, ceea ce se semnalează în medie o dată în 10-15 ani.

Prima decadă a lunii a fost anomal de caldă. Temperatura medie decadică a aerului a constituit +18,9..+20,7C, fiind cu 4,6-6,5C mai ridicată faţă de normă şi pe o mare parte a teritoriului țării înregistrată în medie o dată în 20-30 ani.

Temperatura maximă a aerului în luna mai a urcat pînă la +32º (SM Rîbnița, Făleşti, Bravicea, 1 mai), fiind semnalată în medie o dată în 5 ani. Numărul de zile cu temperatură maximă a aerului de +25C şi mai mult pe parcursul lunii mai a constituit în teritoriu 14-24 zile (norma fiind de 6-11 zile), cu temperatura maximă a aerului +30C şi mai mult 1-5 zile (norma fiind de o zi).

Temperatura minimă a aerului a scăzut pînă la +5C (SM Bălţata, 12 mai).

Suma precipitaţiilor căzute în luna mai pe 75% din teritoriu a constituit în fond 45-100 mm (85-185% din normă). Cea mai mare cantitate de precipitaţii s-a înregistrat în regiunea PAM Șoldănești 133 mm (2,5 norme lunare). În restul teritoriului au căzut 8-40 mm de precipitații (15-75% din normă).

În decada a treia a lunii mai pe teritoriul țării s-au semnalat fenomene meteorologice  stihiinice pe 20 mai la PAM Drochia și Dondușeni și pe 21 mai la PH Chișinău (r. Bîc) s-a înregistrat grindină cu diametrul de 20 mm. De asemenea, grindină intensă s-a semnalat pe arii extinse în 21-22 mai, 26-27 mai și 31 mai. Ploile puternice, izolat însoțite de descărcări electrice, grindină și întensificări ale vîntului în rafale de pînă la 23 m/s, au cauzat vătămarea culturilor agricole, deteriorarea obiectelor economiei naționale și deconectarea localităților de la sursele de energie electrică.

Regimul termic ridicat, semnalat în prima jumătate a lunii mai, a asigurat    condiţiile necesare pentru creşterea şi dezvoltarea intensivă a culturilor de toamnă, culturilor cerealiere de primăvară și celor multianuale. Totodată, a contribuit la uscarea stratului superior al solului și a creat condiții mai puțin favorabile pentru creșterea, dezvoltarea și răsărirea culturilor de primăvară tîrzii și legumicole. Regimul termic moderat și ploile căzute în decada a treia a lunii au completat rezervele de umezeală în sol și astfel au îmbunătățit condițiile pentru creșterea și dezvoltarea culturilor agricole, care are loc cu 2 săptămîni mai devreme de termenele obișnuite. În unele raioane, îndeosebi în jumătatea de sud a țării, unde au căzut cantități insuficiente de precipitații, condițiile pentru creșterea și dezvoltarea culturilor agricole se mențin mai puțin favorabile.

La culturile de toamnă pe parcursul lunii mai s-a semnalat formarea paiului, înspicarea şi înflorirea. Către sfîrşitul lunii izolat, preponderent în jumătatea de sud, s-a observat coacerea în lapte a boabelor. Înălţimea plantelor către sfîrşitul lunii a constituit în fond 40-65 cm, izolat 70-95 cm. La rapița de toamnă s-a semnalat înflorirea și formarea primelor păstăi. Înălțimea plantelor la sfîrșitul lunii a constituit 80-175 cm. 

La situaţia din 28 mai a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi de toamnă au constituit pe 70% din teritoriu 70-180 mm (80-170% din normă), în restul teritoriului, îndeosebi în raioanele din sud 35-55 mm (45-60% din normă).

În semănăturile cerealiere de primăvară în prima jumătate a lunii mai s-a semnalat faza înfrățirii și formării paiului, în a doua jumătate înspicarea. La mazăre s-a observat în fond formarea înflorescenţelor şi înflorirea, către sfîrşitul lunii formarea boabelor.

La porumb la începutul lunii mai s-a semnalat răsărirea, în a doua jumătate a lunii a început formarea masei vegetale. La sfîrşitul lunii mai s-a format frunza a șaptea a noua, la semănăturile mai timpurii a unsprezecea. Înălțimea plantelor la sfîrșitul lunii a constituit în fond 30-70 cm.

La situaţia din 28 mai a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu semănături de porumb pe 80% din teritoriu au constituit 25-40 mm (90-145% din normă), în restul teritoriului 7-15 mm (35-45% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m 105-180 mm (85-140% din normă).

La floarea-soarelui s-a semnalat formarea celei de-a doua perechi de frunze adevărate, către sfîrșitul lunii izolat s-a observat apariția inflorescențelor. Înălțimea plantelor la sfîrșitul lunii a constituit în fond 25-50 cm, izolat 10-20 cm.

La situaţia din 28 mai a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu floarea-soarelui au constituit pe 70% din teritoriu 20-40 mm (80-170% din normă), în rest 5-15 mm (15-60% din normă). În stratul de sol cu grosimea de 1 m ele au constituit în fond 95-190 mm (80-160% din normă), izolat 65-80 mm (55-65% din normă).

La sfecla de zahăr pe parcursul lunii s-a observat apariția primei, celei de-a  treia şi celei de-a cincea frunze adevărate, către sfîrşitul lunii începutul îngroşării rădăcinii principale.

La culturile pomicole și nuc pe parcursul lunii s-a semnalat formarea și  creşterea rodului, la soiurile timpurii de cireş şi vişin coacerea. La viţa de vie s-a observat formarea inflorescenţelor şi înflorirea, la soiurile timpurii către sfîrşitul lunii a început creşterea boabelor.

La situaţia din 28 mai a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale pe 80% din teritoriu au constituit 95-180 mm (80-150% din normă), în rest 60-85 mm (55-75% din normă).

 

    

Temperatura medie a aerului pe luna mai 2013(C)..

       

 

 

Cantitatea precipitaţiilor în luna mai 2013 (mm).