.

FEBRUARIE 2013

  

În decursul lunii februarie pe teritoriul ţării s-a semnalat vreme mai caldă decît de obicei.

Temperatura  medie  lunară  a  aerului  a  fost  mai  ridicată  faţă  de  valorile  normei cu 2,5-4,0C şi a constituit -1..+2C, ceea ce se semnalează în medie o dată în 5 ani.

Temperatura maximă a aerului a urcat pînă la +13º (SM Cahul, 7 februarie).

Temperatura minimă a aerului a scăzut pînă la -9ºC (SM Briceni, 18 februarie).

Cantitatea  precipitaţiilor  în  decursul lunii pe 65% din teritoriu a constituit 25-40 mm (80-150% din normă),, în rest 10-20 mm (25-75% din normă).

Stratul de zăpadă s-a înregistrat pretutindeni doar în prima pentadă a lunii februarie, grosimea lui pe terenurile cu culturi de toamnă a variat între 1-20 cm. În restul zilelor învelişul de zăpadă s-a menţinut doar în unele raioane din nordul ţării, grosimea lui către sfîrşitul lunii a constituit 10-18 cm.

În cea mai mare parte a lunii solul a fost dezgheţat, doar în unele zile adîncimea lui de îngheţ a variat între 1-11 cm.

Condiţiile meteorologice pentru iernatul culturilor de toamnă şi al celor multianuale pe parcursul lunii februarie au fost în general favorabile. Temperatura minimă a solului la adîncimea nodului de înfrăţire a culturilor de toamnă (3 cm) a scăzut pînă la -2..+2C, fiind mult mai ridicată faţă de valorile critice (-15C).

Culturile de toamnă şi cele multianuale pe parcursul lunii s-au aflat în fond în stare de repaus vegetativ. Din cauza regimului termic ridicat, pe 28 februarie în raioanele extreme de sud s-a înregistrat reluarea vegetaţiei culturilor de toamnă (cu 2 săptămîni mai devreme de termenele obişnuite).

Pentru evaluarea stării de iernare a culturilor de toamnă, pomilor fructiferi şi viţei de vie, pe 25 ianuarie a.c. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a colectat probe pentru creşterea şi analiza lor.

Rezultatele creşterii au demonstrat că în prima jumătate a iernii procesul de iernare a decurs bine.

 Pieirea culturilor de toamnă în general nu s-a depistat doar izolat pieirea lor a constituit 1-2%, fiind mai jos decît norma naturală (10%).

Pe cea mai mare parte a teritoriului cercetat, la culturile pomicole principale nu s-a înregistrat pieirea mugurilor florali, doar local pieirea lor a constituit 1-15%, ce nu a depăşit norma naturală (15%).

Rezultatele creşterii lăstarilor de viţă de vie au demonstrat că pieirea ochiurilor la soiurile tehnice  nu  s-a  observat  în  cea mai mare parte a plantaţiilor, iar pe alocuri a constituit doar 3-15%, fiind sub norma naturală (20%).

 

    

Temperatura medie a aerului pe luna februarie 2013(C)..

       

 

 

Cantitatea precipitaţiilor în luna februarie 2013 (mm).