.

APRILE 2013

  

În cea mai mare parte a lunii aprilie pe teritoriul ţării s-a semnalat vreme foarte caldă şi cu precipitaţii.

Temperatura medie lunară a aerului a fost mai ridicată faţă de valorile normei cu 2,0-2,8C şi a constituit +11,2..+12,7C, ceea ce se semnalează în medie o dată în 5-10 ani.

Temperatura maximă a aerului a urcat pînă la +32º (SM Făleşti, Bravicea, 30 aprilie), fiind semnalată în medie o dată în 30 ani.

Pe 23 aprilie în regiunea SM Bălţata s-au înregistrat îngheţuri în aer cu intensitatea de -1º. În decada a doua şi a treia a lunii aprilie pe o mare parte a teritoriului ţării la suprafaţa solului s-au semnalat îngheţuri cu intensitatea de -1..-3º, iar la înălţimea de 2 cm de la sol cu intensitatea de -1..-7º. Îngheţuri cu asemenea intensitate în această perioadă se observa în medie o dată în 3-5 ani.

Suma  precipitaţiilor  căzute  în luna aprilie a constituit pe 80% din teritoriu 12-28 mm (35-75% din normă), izolat 30-52 mm (90-110% din normă).

Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin valoarea de +10C, ce determină începutul vegetaţiei active a culturilor agricole, a avut loc pe teritoriul ţării în 13-16 aprilie, în termene apropiate de cele obişnuite. 

Trecerea temperaturii medii zilnice a aerului prin valoarea de +15C (începutul verii meteorologice) în acest an a avut loc în 24 aprilie, cu 15-25 zile mai devreme de termenele obişnuite, ceea ce se semnalează în medie o dată în 10-20 ani.

În cea mai mare parte a lunii condiţiile meteorologice au fost satisfăcătoare pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor de toamnă, a celor pomicole şi a viţei de vie, pentru efectuarea semănatului şi răsărirea sfeclei de zahăr, orzului de primăvară şi mazării, de asemenea, pentru semănatul florii-soarelui şi porumbului.

La grîul de toamnă la începutul lunii s-a semnalat înfrăţirea, la sfîrşitul primei decade a început formarea paiului (cu 5-10 zile mai devreme de termenele obişnuite). La rapiţa de toamnă pe parcursul lunii s-a semnalat creşterea tulpinii şi apariţia inflorescenţei, izolat la sfîrşitul lunii a început înflorirea. Starea semănăturilor a fost preponderent bună.

La situaţia din 28 aprilie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe 55% din terenurile cu culturi de toamnă au constituit 20-35 mm (80-115% din normă), în rest 5-15 mm (20-65% din normă). În stratul de sol cu grosimea de 1 m rezervele de umezeală productivă au constituit în general 95-175 mm (85-135% din normă), izolat 75-85 mm (55-70% din normă).

În cea mai mare parte a lunii aprilie la culturile cerealiere de primăvară s-au semnalat fazele răsărirea frunza a treia, la sfîrşitul lunii înfrăţirea (cu 1-2 săptămîni mai devreme de termenele obişnuite). La mazăre s-a semnalat răsărirea şi formarea frunzei a treia adevărate. Starea culturilor a fost în fond bună.

În  semănăturile  timpurii  de floarea-soarelui şi sfeclă de zahăr către sfîrşitul lunii aprilie s-a semnalat răsărirea plantelor, multe gospodării au continuat semănatul. Starea culturilor a fost preponderent bună.

La situaţia din 28 aprilie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe  55%  din  terenurile  cu  floarea-soarelui au constituit 30-35 mm (90-145% din normă), în rest 15-25 mm (60-75% din normă). În  stratul  de  sol  cu  grosimea  de  1 m  ele  au constituit 105-180 mm (80-125% din normă).       

La culturile pomicole la începutul lunii aprilie s-a semnalat umflarea şi desfacerea mugurilor, izolat desfacerea primelor frunze, la soiurile timpurii de cais înflorirea. Către sfîrşitul lunii la culturile pomicole (cais, piersic, cireş, prun şi vişin) s-a semnalat sfîrşitul înfloririi începutul formării rodului. La măr şi păr a continuat desfacerea mugurilor, izolat a început înflorirea (cu o săptămînă mai devreme de termenele obişnuite). La nuc s-a semnalat apariţia inflorescenţelor, izolat la sfîrşitul lunii a început înflorirea. La viţa de vie a continuat desfacerea ochiurilor şi a primelor frunze.

La situaţia din 28 aprilie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m în plantaţiile multianuale au constituit în fond 110-185 mm (85-115% din normă), izolat 80-85 mm (60-65% din normă).

Pe parcursul lunii gospodăriile agricole au efectuat semănatul sfeclei de zahăr şi florii-soarelui, în ultima pentadă a lunii aprilie au început semănatul porumbului. Regimul termic ridicat şi lipsa de precipitaţii au contribuit la evaporarea intensivă a umezelei din stratul superior al solului, fapt care a înrăutăţit condiţiile pentru efectuarea semăntului culturilor tîrzii de primăvară şi al celor tehnice. Temperatura medie a solului la adîncimea de 10 cm la începutul lunii a constituit +6..+10C, la sfîrşitul ei +17..+22C.

Rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu arătură şi culturi  de  primăvară au  constituit  pe  60%  din  teritoriu 10-15 mm (50-75% din normă), în rest 20-30 mm (80-110% din normă). În  stratul  de  sol  cu  grosimea  de  1 m  ele  au  constituit 110-180 mm (85-120% din normă).

 

    

Temperatura medie a aerului pe luna aprilie 2013(C)..

       

 

 

Cantitatea precipitaţiilor în luna aprilie 2013 (mm).