SEPTEMBRIE  2012

 

Pe parcursul lunii septembrie pe teritoriul ţării s-a menţinut vreme caldă cu deficit de precipitaţii.

Temperatura medie lunară a aerului pe parcursul lunii a depăşit valorile normei cu 2,3-3,7C şi a constituit +18,5..+19,3C, ceea ce în această perioadă se semnalează în medie o dată în 10-20 ani.

Temperatura maximă a aerului a urcat pînă la +33º (SM Făleşti), fapt care se semnalează în această perioadă în medie o dată  în 10-15 ani. Numărul de zile cu temperaturi maxime ale aerului de ≥ +30C a constituit pe teritoriul ţării 1-7 zile.

Temperatura minimă a aerului a scăzut pînă la +3ºC (SM Soroca, Bălţi).

În luna septembrie s-a semnalat deficit de precipitaţii. Pe 70% din teritoriul ţării cantitatea de precipitaţii a înregistrat 15-35 mm (30-70% din normă), izolat în raioanele din nordul ţării 5-10 mm (15-20% din normă). Cea mai mare cantitate de precipitaţii a căzut predominant în raioanele centrale şi cele din sud-estul ţării (20% din teritoriu) 40-77 mm (80-150% din normă).

Condiţiile meteorologice au fost în general favorabile pentru acumularea zahărului şi coacerea recoltei la culturile pomicole şi viţa de vie. Totodată, deficitul de precipitaţii a creat condiţii mai puţin favorabile pentru creşterea rădăcinii principale la sfecla de zahăr. Din cauza rezervelor foarte scăzute de umezeală productivă în sol, observate pe cea mai mare parte a teritoriului ţării, s-au creat condiţii nefavorabile pentru efectuarea lucrărilor de pregătire a terenurilor şi semănatul culturilor cerealiere de toamnă în termeni optimali. Ploile căzute în jumătatea a doua a lunii au completat rezervele de umezeală productivă în straturile superioare ale solului şi au îmbunătăţit condiţiile pentru efectuarea semănatului culturilor de toamnă.  

În gospodăriile unde semănatul culturilor de toamnă s-a efectuat la începutul lunii septembrie, la grîul de toamnă s-a semnalat răsărirea frunza a treia, la rapiţa de toamnă prima - a treia frunză adevărată. Pe semănăturile mai tîrzii cu grîu de toamnă se semnalează faza de încolţire a boabelor, la rapiţa de toamnă răsărirea.

La situaţia din 28 septembrie a.c., pe semănăturile de toamnă şi terenurile destinate pentru semănatul culturilor de toamnă rezervele  de  umezeală productivă în stratul arabil al solului pe 75% din teritoriu au constituit 2-14 mm (10-70% din normă),  în  rest   18-35 mm (75-150% din normă). În stratul de sol cu grosimea de 1 m pe 75% din teritoriu rezervele de umezeală productivă au constituit în fond 5-55 mm (5-70% din normă), în rest 85-112 mm (75-125% din normă).

Pe parcursul lunii septembrie gospodăriile din ţară  au finalizat recoltarea florii-soarelui, porumbului, sfeclei de zahăr, culturilor pomicole, legumelor şi strugurilor. În gospodăriile unde rezervele de umezeală productivă în sol sunt satisfăcătoare s-a efectuat semănatul culturilor de toamnă în termeni apropiaţi de cei optimali (20 septembrie-10 octombrie).

La situaţia din 28 septembrie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale pe 80% din teritoriu au constituit 15-70 mm (20-55% din normă), în rest 75-100 mm (85-120% din normă).

 

03.10.2012      Şeful  CMA  T.Mironova