OCTOMBRIE - 2012

           

Pe parcursul lunii octombrie pe teritoriul ţării s-a semnalat vreme mai caldă decît de obicei, cu precipitaţii.

Temperatura medie lunară a aerului a depăşit valorile normei cu 2,5-3,5C şi a constituit +10,5..+14,0C, ceea ce se semnalează în medie o dată în 5-10 ani.

Temperatura  maximă  a  aerului  a urcat  pînă  la +29º.

Temperatura minimă a aerului a scăzut pînă la -1..+3ºC.

Temperatura minimă la suprafaţa solului a scăzut pînă la -3ºC (SM Briceni), la înălţimea de 2 cm de la sol de pînă la -5ºC (SM Bălţata).

Primele îngheţuri s-au semnalat pe 10 octombrie. Intensitatea lor în aer a atins valori de pînă la 0,0ºC (SM Codrii), la suprafaţa solului de pînă la 0,0ºC (SM Codrii, Tiraspol), iar la înălţimea de 2 cm de la sol de pînă la -3ºC (SM Bălţata, Comrat).

Sfîrşitul verii meteorologice (trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin valoarea de +15C în direcţia scăderii ei) s-a semnalat pe teritoriul ţării pe 5-8 octombrie (cu 15-25 zile  mai  tîrziu  faţă de  termenii obişnuiţi), ceea  ce  se semnalează în medie o dată în 5-15 ani.

Încheierea perioadei de vegetaţie activă a culturilor agricole (trecerea temperaturii medii zilnice a aerului prin valoarea de +10C în direcţia scăderii ei) a avut loc pe 29 octombrie, cu 10-20 zile mai tîrziu faţă de termenii obişnuiţi, semnalîndu-se în medie o dată în 5-10 ani. 

Suma precipitaţiilor căzute în decursul lunii octombrie pe cea mai mare parte a teritoriului ţării a constituit 30-55 mm (80-185% din norma lunară). În decursul lunii cantitatea maximă a precipitaţiilor s-a înregistrat în regiunile SM Tiraspol (68 mm), Ştefan-Vodă (69 mm), Comrat (68 mm) şi PAM  Căuşeni  (64 mm),  Cimişlia (74 mm), Basarabeasca  (70 mm), constituind 215-265% din norma lunară.

La începutul lunii octombrie, din cauza regimului termic înalt, deficitului esenţial de precipitaţii şi rezervelor reduse de umezeală productivă în stratul arabil al solului, cea mai mare parte a teritoriului ţării s-au menţinut condiţii nefavorabile pentru efectuarea semănatului, creşterea şi dezvoltarea culturilor de toamnă. Ploile căzute în decada a doua a lunii au completat rezervele de umezeală productivă în sol şi au îmbunătăţit condiţiile de finisare a semănatului, creştere şi dezvoltare a culturilor de toamnă.

La semănăturile cu grîu de toamnă la începutul lunii octombrie s-au semnalat în fond fazele încolţirea boabelor răsărirea, pe semănăturile mai timpurii frunza a treia, izolat începutul înfrăţirii. Către sfîrşitul lunii s-au semnalat fazele: frunza a treia şi înfrăţirea, pe semănăturile tîrzii răsărirea plantelor. Înălţimea plantelor, în dependenţă de faza de dezvoltare, a variat între 10 şi 25 cm. Numărul de plante pe 1m2 a constituit în fond 365-570.

            La rapiţa de toamnă pe parcursul lunii s-au semnalat fazele: prima şi a treia frunză adevărată, pe semănăturile mai timpurii creşterea tulpinii.

La situaţia din 28 octombrie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu culturi de toamnă în jumătatea de sud a ţării au constituit 18-30 mm (80-155% din normă), în  jumătatea de  nord 5-15 mm (20-75% din normă). În  stratul  de sol  cu  grosimea de 1 m (pe 70% din teritoriu) rezervele de umezeală productivă  în sol au constituit 5-65 mm (5-75% din normă), în rest 75-125 mm (85-135% din normă).

În a doua jumătate a lunii octombrie, în plantaţiile pomicole şi viţa de vie s-a semnalat căderea frunzelor (în termeni apropiaţi de cei obişnuiţi). Condiţiile meteorologice pe parcursul lunii au fost favorabile pentru maturizarea lemnului la culturile pomicole şi viţa de vie.

La situaţia din 28 octombrie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu  culturi  multianuale   pe  70% din   teritoriu  au  constituit 25-55 mm (25-70% din normă), în rest 65-95 mm (80-115% din normă).

 

03.11.2012                       Şeful  CMA  T.Mironova