NOIEMBRIE

 

Pe parcursul lunii noiembrie pe teritoriul ţării s-a semnalat vreme mai caldă decît de obicei, cu precipitaţii.

Temperatura medie lunară a aerului a depăşit valorile normei cu 1,7-2,7C şi a constituit +5,0..+7,5C, ceea ce se semnalează în medie o dată în 5 ani.

Temperatura maximă a aerului a urcat pînă la +19º, iar cea minimă a scăzut pînă la  -5ºC.

Suma precipitaţiilor căzute în decursul lunii a constituit în fond 10-25 mm (30-70% din normă), izolat, îndeosebi în jumătatea de nord a ţării 30-50 mm (80-115% din normă).

Condiţiile meteorologice în prima jumătate a lunii noiembrie au fost favorabile pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor de toamnă. În jumătatea a doua a ei, din cauza regimului termic scăzut, culturile de toamnă au vegetat slab în orele diurne.

În decursul lunii noiembrie la semănăturile cu grîu de toamnă s-au semnalat fazele frunza a treia înfrăţirea, pe semănăturile mai tîrzii răsărirea. Către sfîrşitul lunii, pe cea mai mare parte a teritoriului ţării semănăturile de toamnă s-au aflat în faza înfrăţirii, izolat, îndeosebi în raioanele de nord, s-au semnalat fazele frunza a treia şi răsărirea plantelor.

Către sfîrşitul lunii în dependenţă de faza de dezvoltare, înălţimea plantelor,a variat între 10-30 cm. La plantele înfrăţite s-au format în fond 1-3 tulpini. Starea semănăturilor este în general bună.    

La rapiţa de toamnă pe parcursul lunii s-au observat fazele: prima, a treia frunză adevărată şi creşterea tulpinii.

La situaţia din 18 noiembrie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu culturi de toamnă pe 80% din teritoriul ţării au constituit 20-40 mm (80-150% din normă), izolat în raioanele de nordul şi centrul ţării 10-18 mm (40-70% din normă). În stratul de sol cu grosimea de 1 m pe 60% din teritoriu rezervele de umezeală productivă în sol au constituit 20-85 mm (15-75% din normă), în rest 95-140 mm (85-140% din normă).

Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin valoarea de +5C în direcţia scăderii ei, fenomen ce caracterizează întreruperea vegetaţiei culturilor pomicole şi a viţei de vie, s-a semnalat pe 14-15 noiembrie, fiind în cea mai mare parte a teritoriului ţării în termeni apropiaţi de cei obişnuiţi, iar în raioanele de nord înregistrîndu-se cu 5-8 zile mai tîrziu de termenii cei obişnuiţi.

În cea mai mare parte a lunii noiembrie, în plantaţiile pomicole şi de viţă de vie s-a semnalat căderea frunzelor. Condiţiile meteorologice pe parcursul lunii au fost favorabile pentru maturizarea lemnului la plantaţiile multianuale şi viţa de vie.

La situaţia  din  18  noiembrie  a.c., rezervele  de  umezeală  productivă  în  stratul de sol cu grosimea  de  1 m  pe  terenurile  cu  culturi  multianuale  pe  55%  din  teritoriu  au constituit 85-140 mm (90-150% din normă), în rest 55-75 mm (50-60% din normă).

 

 

05.12.2012      Şeful  CMA  T.Mironova