MARTIE

 

În decursul lunii martie pe teritoriul republicii s-a semnalat vreme variată după regimul termic.

Temperatura medie a aerului pe parcursul lunii în teritoriu a fost mai ridicată faţă de normă cu 1-2C şi a constituit +3,5..+5,0C.

Temperatura maximă a aerului a urcat pînă la +24º (SM Tiraspol), iar cea minimă a scăzut pînă la -13C (SM Bravicea).

În decursul primei decade a lunii martie pe teritoriul republicii s-a semnalat vreme mai rece ca de obicei. Temperatura  medie  decadică  a  aerului  a constituit -1,0..-2,4C,  ceea  ce  în fond  a fost cu 1,0-2,5ºC mai scăzută  faţă de normă şi se semnalează în medie o dată în 3 ani. În  a doua şi a treia decadă a lunii martie pe teritoriul republicii regimul termic în fond a fost mai ridicat faţă de valorile normei cu 3-4ºC, ceea ce în ultimii 20 de ani se semnalează în medie o dată în 5 ani.

Precipitaţiile pe parcursul lunii martie au căzut sub formă de zăpadă şi ploaie. Cantitatea lor  în decursul lunii martie în fond a constituit 13-20 mm (45-75% din norma lunară), izolat, preponderent în jumătatea de sud a ţării 22-31 mm (85-110% din norma lunară).

Stratul de zăpadă pe teritoriul republicii s-a menţinut aproape pretutindeni pînă la 12 martie, doar izolat pînă la 16-17 martie. Grosimea lui în fond a variat de la 1 cm pînă la 18 cm. Grosimea maximă a stratului de zăpadă pe platformele meteorologice în unele zile a atins 24 cm (SM Leova).

În luna martie adîncimea maximă de îngheţ a solului pe platformele meteorologice în fond a constituit 10-30 cm, izolat în raioanele din nordul şi centrul ţării 45-65 cm. Cea mai mare adîncime de îngheţ a solului (83 cm) a fost înregistrată la SM Dubăsari. Către 20 martie solul pretutindeni s-a dezgheţat.

Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin +5C a avut loc în 17 martie, fiind cu 1-2 săptămîni mai devreme faţă de termenii obişnuiţi.

Din cauza regimului termic ridicat, în perioada 18-20 martie pe întreg teritoriul republicii s-a înregistrat reluarea vegetaţiei la culturile de toamnă (în termeni apropiaţi de cei obişnuiţi).

Către sfîrşitul lunii pe 90% din teritoriul republicii culturile de toamnă s-au aflat în fazele formarea frunzei a treia şi înfrăţirea, iar pe 10% din teritoriu s-a semnalat  răsărirea plantelor. La situaţia din 31 martie a.c.,  numărul  plantelor  pe  1 m2 a  constituit  în fond  230-430 de  plante, izolat 560-600. Starea semănăturilor în general este satisfăcătoare, izolat nesatisfăcătoare.

La situaţia din 28 martie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu culturi de toamnă pe 85% din teritoriu au constituit 25-40 mm                    (75-120 % din normă), izolat în raioanele centrale ale ţării 10-15 mm (25-45 % din normă). Pe 70% din teritoriu  în stratul de sol cu grosimea de 1 m rezervele de umezeală productivă au constituit 110-180 mm (75-120% din normă), pe 30% din teritoriu 60-100 mm (45-65% din normă).

La sfîrşitul decadei a doua a lunii martie în raioanele din sudul republicii la culturile pomicole a început umflarea mugurilor (cu 1-2 săptămîni mai devreme faţă de termenii obişnuiţi). Către sfîrşitul lunii la culturile pomicole în jumătatea de nord a republicii s-a semnalat umflarea mugurilor, iar în jumătatea de sud a ţării desfacerea lor. La viţa de vie a început circulaţia sevei (în termeni apropiaţi de cei obişnuiţi).

La situaţia din 28 martie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m în plantaţiile multianuale au constituit 110-170 mm (80-140% din normă), izolat în raioanele centrale şi de sud ale ţării 75-95 mm (50-60% din normă).

Către sfîrşitul lunii martie unele gospodării agricole au început semănatul culturilor cerealiere de primăvară (în termeni apropiaţi de cei obişnuiţi). Temperatura medie a solului la adîncimea  de 10 cm la sfîrşitul lunii  a oscilat între  +7C şi +9C.

Ploile căzute la sfîrşitul lunii au completat rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului şi au îmbunătăţit condiţiile pentru semănatul culturilor cerealiere de primăvară.

 

04.04.2012        Şeful  CMA  T.Mironova