IUNIE - 2012

                       

În decursul lunii iunie pe teritoriul republicii s-a semnalat în fond vreme caniculară şi cu deficit semnificativ de precipitaţii.

Temperatura medie a aerului pe parcursul lunii a fost mai ridicată faţă de valorile normei cu 2,9-4,4C şi a constituit +20,7..+24,0C, ceea ce pe o mare parte a teritoriului republicii se semnalează în medie o dată în 30-60 ani.

Temperatura maximă a aerului în luna iunie aproape pretutindeni a urcat în teritoriu pînă la +37..+39C, ceea ce în luna iunie, de asemenea, se semnalează pentru prima dată din toată perioada de observaţii instrumentale. Pe 22 iunie temperatura maximă a aerului a atins +40,1C (SM Făleşti) şi a depăşit recordul precedent pentru luna iunie cu 0,6C (+39,5C, SM Făleşti, anul 2007).

Temperatura minimă a aerului a scăzut pînă la +9C (SM Briceni, Rîbniţa, Bălţata).

Numărul de zile cu temperatura maximă a aerului de ≥+30C a constituit în teritoriu de la 8 (Briceni) pînă la de 20 zile (Făleşti), norma fiind pentru o lună 2-5 zile, ceea ce în raioanele din nordul şi centrul ţării se semnalează în medie o dată în 10-20 ani, în sudul ei o dată în 5 ani. Numărul de zile cu temperatura maximă a aerului ≥+35C a constituit în  medie 3-6 zile, norma fiind de o zi.

Precipitaţii pe parcursul lunii iunie au căzut foarte puţine. Pe 95% din teritoriul ţării cantitatea lor a constituit 10-45 mm (15-60% din norma lunară). Izolat (Ocniţa, Briceni) pe parcursul lunii au căzut 55-65 mm (65-75% din norma lunară).

Vreme anomal de caldă şi cu deficit semnificativ de precipitaţii, stabilită în luna iunie aproape pe întreg teritoriul Republicii Moldova (cu excepţia raioanelor extreme de nord), a contribuit la apariţia secetei catastrofale după aria afectată.

Coeficientul hidrotermic în medie pe republică pentru luna menționată a constituit 0,3-0,4, ceea ce corespunde secetei puternice şi foarte puternice. Condiţii asemănătoare ale vremii, după regimul termic şi deficitul de precipitaţii, s-au semnalat în anul 2007.

Regimul termic ridicat şi deficitul mare de precipitaţii din luna iunie au creat condiţii nefavorabile pentru creşterea, dezvoltarea şi formarea recoltei culturilor agricole, totodată, dezvoltarea culturilor agricole are loc cu 10-20 de zile mai devreme faţă de termenii obişnuiţi.

Condiţiile meteorologice create în perioada critică de formare a boabelor (înflorirea și coacerea în lapte a boabelor) la culturile de toamnă şi cerealiere de primăvară au dus la scăderea greutăţii absolute a boabelor, unele din ele fiind seci, ceea ce poate duce la scăderea recoltei. Vremea anomal de caldă și uscată exercită influență negativă îndeosebi la formarea masei vegetative la porumb și floarea-soarelui, îngroșării rădăcinii principale la sfecla de zahăr, totodată, la creșterea și dezvoltarea culturilor legumicole și altor culturi agricole.

Condiţiile agrometeorologice pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor pomicole şi viţă de vie în fond sunt satisfăcătoare.

Rezervele de umezeală productivă în sol pe plantaţiile cu culturi agricole sunt joase,  izolat în stratul arabil şi cel cu grosimea de 0,5 m sunt epuizate totalmente.

La culturile cerealiere de toamnă în prima decadă a lunii iunie s-a semnalat coacerea în lapte a boabelor, în a doua coacerea în ceară, către sfîrşitul lunii în fond s-a semnalat coacerea deplină, izolat în raioanele din nordul ţării a continuat coacerea în ceară a boabelor. Gospodăriile republicii au început recoltarea grînelor coapte. Condiţiile pentru efectuarea lucrărilor de recoltare în fond au fost favorabile.

La culturile cerealiere de primăvară s-a semnalat înspicarea și coacerea în lapte a boabelor, către sfîrşitul lunii a început coacerea în ceară.

La porumb în decursul lunii a continuat formarea frunzelor, către sfîrţitul lunii s-au format frunzele a 15-a şi a 17-a, izolat a început apariţia şi înflorirea paniculului. Înălţimea plantelor în fond a constituit 90-135 cm, izolat 145-170 cm.

La situaţia din 28 iunie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 0,5 m pe terenurile cu semănături de porumb (70% din teritoriu) în fond au constituit 5-40 mm (10-65% din normă), în restul teritoriului 50-60 mm (75-90% din normă). În stratul de sol cu grosimea de 1 m pe 80% din teritoriu rezervele de umezeală productivă au constituit 25-75 mm (25-60% din normă), în raioanele extreme de nord şi izolat în cele din sud 90-130 mm (75-90% din normă).

La floarea-soarelui către sfîrşitul lunii pe 55% din teritoriu s-a semnalat înflorirea, în restul teritoriului apariţia inflorescenţelor. Înălţimea plantelor în fond a constituit 95-130 cm, izolat 60-85 cm. La semănăturile, unde s-a semnalat înflorirea în masă, diametrul mediu a capitulului a constituit 6-13 cm.

La situaţia din 28 iunie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 0,5 m pe terenurile cu floarea-soarelui au constituit 5-40 mm (5-65% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe 85% din teritoriu 25-50 mm (30-60% din normă), izolat 80-85mm (75-95% din normă).

La sfecla de zahăr a continuat îngroşarea rădăcinii principale.

În plantaţiile pomicole în fond a continuat creşterea rodului, la vişin, cireş şi soiurile timpurii de piersic şi cais coacerea şi colectarea recoltei. La viţa de vie a continuat creşterea boabelor.

La situaţia din 28 iunie a.c. rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale pe 70% din teritoriu, în fond, au constituit 20-65 mm (15-55% din normă), în restul teritoriului 75-90 mm (75-105% din normă).

  

05.07.2012        Şeful  CMA  T.Mironova