JANUARIE 2012

        

 

Pe parcursul lunii ianuarie pe teritoriul republicii s-a semnalat vreme neomogenă după regimul termic şi cu precipitaţii. Temperatura medie a aerului pe parcursul lunii a fost în fond cu 1C mai ridicat faţă de valorile normei, în raioanele din sud-vestul ţării aproape de valorile ei şi a constituit -1,9..-3,5C.

În decursul primei decade a lunii ianuarie s-a semnalat vremea foarte caldă pentru această perioadă din an. Temperatura medie decadică a aerului a constituit +1,1..+2,2C, fiind cu 4-5C mai ridicată faţă de normă, ceea ce în ultimii 20 de ani se semnalează în medie o dată în 3 ani.

Vreme foarte geroasă s-a stabilit în decada a treia a lunii ianuarie. Temperatura medie decadică a aerului a constituit în fond cu 3-4C mai scăzută faţă de normă şi a constituit -6,4..-8,4C, ceea ce în ultimii 20 de ani se semnalează în medie o dată în 5 ani. În perioada   26-31 ianuarie vremea a fost foarte geroasă. Temperatura medie zilnică a aerului în aceste zile a scăzut în teritoriu de la  -9,5..-15,7º, fiind în fond cu 8-10º sub valorile normei, ceea ce în ultimii 20 de ani se semnalează în medie o dată în 3 ani.

Temperatura maximă a aerului a urcat pînă la +11º (SM Bălţi, Corneşti).

Temperatura minimă a aeruluia scăzut pînă la -20C (SM Camenca, Codrii), ceea ce se semnalează în medie o dată în 3-5 ani.

Cantitatea precipitaţiilor căzute în jumătatea de nord a republicii a constituit în fond 8-18 mm (30-65% din normlă), iar în cea de sud în fond 30-80 mm  (100-260% din normă).

Înveliş de zăpadă s-a stabilit pe teritoriul republicii în a doua jumătate a lunii. Grosimea lui maximă pe plarformele meteorologice a atins 20 cm (SM Ceadîr-Lunga). Către sfîrşitul lunii grosimea stratului de zăpadă pe terenurile cu culturi de toamnă în majoritatea raioanelor de nord şi centrale (60%) din teritoriu a constituit  în fond 1-4 cm, în majoritatea raioanelor de sud şi extreme de nord (40%) din teritoriu -6-11 cm. Grosimea maximă a stratului de zăpadă pe terenurile cu grîu de toamnă a constituit 21 cm (SM Ceadîr-Lunga).

În decursul lunii ianuarie  pe teritoriul republicii pretutindeni s-au semnalat ceţuri, depuneri de chiciură şi polei, pe drumuri gheţuş.

În o mare parte a lunii ianuarie adîncimea de îngheţ a solului s-a egalat în fond cu 5-15 cm. La sfîrşitul lunii adîncimea de îngheţ a solului în jumătatea de nord a ţării a constituit în fond 25-50 cm, iar în sud 7-20 cm.

Culturile de toamnă şi cele multianuale  pe parcursul lunii s-au aflat în stare de repaus vegetativ.

Temperatura minimă a solului la adîncimea nodului de înfrăţire a culturilor de toamnă (3 cm) în jumătatea de nord a ţării a scăzut pînă la -5..-10C, în cea de sud pînă la -1..-7C, fiind mult mai ridicată faţă de valorile critice (-15C).

Scăderea temperaturii minime a aerului în decada a treia  pînă la -17..-20C şi grosimea neînsemnată a stratului de zăpadă (mai puţin de 5 cm) pe o mare parte a teritoriului republicii a creat condiţii nefavorabile pentru iernatul culturilor de toamnă şi plantaţiilor multianuale.

 

03.02.2012     Şeful  CMA  T.Mironova