.

 

APRILIE 2012

 

În o mare parte a lunii aprilie pe teritoriul republicii s-a semnalat vreme foarte caldă şi cu precipitaţii.

Temperatura medie a aerului pe parcursul lunii a fost mai ridicată faţă de valorile normei cu 3,0-3,5C şi a constituit +11,7..+13,7C, ceea ce se semnalează în medie o dată în 20-30 ani.

În decursul decadei a treia a lunii aprilie pe teritoriul republicii s-a semnalat vreme anomal de caldă. Temperatura medie decadică a aerului a constituit +17,2..+18,9C, fiind cu 5,5-7,4C mai ridicată faţă de normă, ceea ce în luna aprilie se înregistrează prima dată pentru toată perioada de observaţii instrumentale. Pe 29 aprilie s-a semnalat cea mai ridicată temperatură medie zilnică a aerului pentru toată perioada de observaţii instrumentale pînă la +25C (SM Chişinău).

Temperatura maximă a aerului a urcat în teritoriu pînă la +30,6..+32,5C, fiind cu 0,5-2,0º mai ridicate faţă de valorile maximale absolute pentru această lună.

Numărul de zile cu temperatură maximă a aerului +25C şi mai mult pe parcursul lunii în teritoriu a constituit 4-7 zile (norma 1-2 zile), cu temperatura maximă a aerului +30C şi mai mult 1-4 zile (norma fiind o zi) .

Pretutindeni în prima decadă a lunii aprilie şi izolat în a doua s-au semnalat îngheţuri în aer cu intensitatea de -1..-5C, la suprafaţa solului cu intensitatea de  -1..-7C, iar la înălţimea de 2 cm de la sol cu intensitatea de -2..-7C. Îngheţuri cu astfel de intensitate în această perioadă se semnalează în medie o dată în 3-5 ani.

Cantitatea precipitaţiilor căzute în luna aprilie (60% din teritoriu), preponderent în jumătatea de nord a ţării,  a  constituit  30-75  mm  (85-155% din normă), izolat  în  raioanele  extreme  de  nord ale  ţării 90-110 mm (190-230% din normă). Pe 40% din teritoriu, preponderent în jumătatea de sud a ţării, s-a semnalat deficit de precipitaţii 7-25 mm (20-65% din normă).

Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin +10C, ce determină începutul vegetaţiei active a culturilor agricole, pe teritoriul republicii a avut loc în 12-13 aprilie, ceea ce în raioanele din centrul şi nordul ţării este cu 5-10 zile mai devreme faţă de datele multianuale, iar în raioanele de sud în termeni apropiaţi de cei obişnuiţi.

Trecerea temperaturii medii zilnice a aerului prin +15C (începutul verii meteorologice) pe teritoriul republicii în acest an în raioanele de nord a avut loc pe 24-25 aprilie, iar în raioanele centrale şi de sud pe 22-23 aprilie, fiind cu 15-25 zile mai devreme faţă de termenii obişnuiţi, ceea ce se semnalează în medie o dată în 15-20 de ani.

În o mare parte ale lunii aprilie condiţiile meteorologice au fost în fond satisfăcătoare pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor de toamnă, pomicole şi viţei de vie, pentru efectuarea semănatului şi răsărirea sfeclei de zahăr, orzului de primăvară şi mazărei, de asemenea, pentru semănatul florii-soarelui şi porumbului.

La grîul de toamnă în primele zile ale lunii s-au semnalat fazele formarea frunzei a treia şi înfrăţirea, în decada a doua şi a treia fomarea paiului. Starea semănăturilor preponderent a fost satisfăcătoare.

La situaţia din 28 aprilie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu culturi de toamnă (60% din teritoriu) au constituit 25-35 mm  (75-135% din normă), pe 40% din teritoriu 5-20 mm (15-65 % din normă). Pe 70% din teritoriu în stratul de sol cu grosimea de 1 m rezervele de umezeală productivă au constituit 105-205 mm (85-145% din normă), izolat (30% din teritoriu) 55-90 mm (45-75% din normă).

În o mare parte a lunii aprilie la culturile cerealiere de primăvară s-au semnalat fazele răsărirea şi formarea frunzei a treia, către sfîrşitul lunii înfrăţirea (cu 1-2 săptămîni mai devreme faţă de termenii obişnuiţi). La mazăre s-a semnalat răsărirea şi formarea frunzei a treia adevărată. Starea semănăturilor preponderent a fost bună.

În semănăturile timpurii de floarea-soarelui către sfîrşitul lunii aprilie s-a semnalat răsărirea plantelor, multe gospodării au continuat semănatul. La sfecla de zahăr la începutul lunii s-a semnalat răsărirea, izolat către sfîrşitul lunii apariţia primilor perechi de frunze adevărate. Starea culturilor preponderent a fost bună.

La situaţia din 28 aprilie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu floarea-soarelui (80% din terenuri) au constituit 25-30 mm (75-105 % din normă), izolat 10-15 mm (30-35 % din normă). Pe 60% din terenuri în stratul de sol cu grosimea de 1 m rezervele de umezeală au constituit 85-135 mm (75-110% din normă), izolat 80-95 mm (50-60% din normă).       

La culturile pomicole în primele zile ale lunii aprilie s-a semnalat umflarea şi desfacerea mugurilor, izolat desfacerea primelor frunze, la soiurile timpurii de cais înflorirea. Către sfîrşitul lunii la culturile pomicole (cais, persic, cireş, vişin, prun) s-a semnalat sfîrşitul înfloririi şi a început formarea  rodului,  la  măr şi păr a  continuat  deschiderea  mugurilor, izolat  a început înflorirea (cu 1-2 săptămîni mai devreme faţă de termenii obişnuiţi). La viţa de vie a continuat deschiderea ochiurilor şi desfacerea primelor frunze. La nuc s-a semnalat apariţia inflorescenţelor, izolat înflorirea.

Îngheţurile în aer cu intensitatea de -1..-5C, semnalate în luna aprilie, au cauzat pagube la soiurile timpirii de cais care erau înfloriţi.

La situaţia din 28 aprilie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m în plantaţiile multianuale pe 60% din teritoriu au constituit 60-95 mm (45-75% din normă), pe 40% din teritoriu 110-155 mm (80-135% din normă).

Evaporarea intensivă a umezelei din stratul superior al solului la sfîrşitul lunii aprilie a înrăutăţit condiţiile pentru efectuarea semănatului culturilor tîrzii de primăvară şi a celor tehnice, îndeosebi în jumătatea de sud a republicii. În ultima pentadă din luna aprilie gospodăriile agricole au început semănatul porumbului. Temperatura medie a solului la adîncimea de 10 cm a variat între +15C şi +24C.

Rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu arătură (60% din teritoriu) au constituit 10-20 mm (45-75% din normă), pe 40% din teritoriu, preponderent în raioanele de nord ale ţării 25-40 mm (90-150% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe 50% din teritoriu 110-180 mm (100-140% din normă), în restul teritoriului 75-95 mm (60-75% din normă).

 

04.05.2012        Şeful  CMA  T.Mironova