MARTIE

 

           În luna martie 2011 pe teritoriul republicii s-a semnalat vreme neomogenă după regimul termic.

           Temperatura medie a aerului pe parcursul lunii a fost mai ridicată faţă de valorile normei cu 0,5-1,5C şi a constituit +2,0..+4,5C. 

           Temperatura maximă a aerului pe teritoriul republicii a urcat pînă la +22º (SM Leova, Comrat, Ceadîr-Lunga, Cahul), iar cea minimă  a scăzut pînă la  -16º (SM Soroca, Bălţi).

           Pe parcursul primei decade a lunii martie pe teritoriul ţării s-a semnalat vreme mai rece ca de obicei. Temperatura medie decadică a aerului în teritoriu a constituit -1,9..-4,1C, fiind cu 2,4-4,1C  mai scăzută faţă de valorile normei şi se semnalează în medie o dată în 5 ani. Începînd cu decada a doua a lunii martie pe teritoriul republicii s-a stabilit vreme caldă. Temperatura medie a aerului pe parcursul decadei a doua a fost cu 3-5C mai ridicată faţă de valorile normei, iar în decada a treia cu 1-2C.

           Pe parcursul lunii au căzut precipitaţii în formă de zăpadă şi ploaie. Suma lor a constituit în fond 6-17 mm (20-65% din normă lunară), izolat în raioanele extreme din nordul republicii 22-24 mm (80-90% din normă lunară).

           Învelişul de zăpadă s-a menţinut pretutindeni în primele 5 zile ale lunii martie, în unele raioane din nordul ţării pînă la 11-12 martie. Grosimea lui maximă pe platformele meteorologice în unele zile a constituit 12 cm (SM Briceni).

           Către sfîrşitul primei decade grosimea de îngheţ a solului a constituit în fond 20-38 cm, izolat în jumătatea de sud a ţării 10-15 cm. În unele raioane ale republicii straturile superioare ale solului s-au dezgheţat  la adîncimea de 1-5 cm. La începutul decadei a doua solul  s-a dezgheţat deplin.

           Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin +5C căldură, ce determină începutul vegetaţiei culturilor agricole, în raioanele din nordul republicii a avut loc în 23 martie, în cele centrale şi de sud  la 12 martie, fiind cu 10-15 zile mai devreme faţă de termenii obişnuiţi.

           Din cauza regimului termic ridicat culturile de toamnă au început vegetaţia în decada a doua a lunii martie (în termeni apropiaţi de cei obişnuiţi). Către sfîrşitul lunii culturile de toamnă  s-au aflat în fază de înfrăţire.  Înălţimea plantelor a variat între 8 şi 19 cm. La situaţia din 31 martie a.c., numărul plantelor pe 1 m2 a constituit în fond 350-590, izolat 245-310. La plantele înfrăţite s-au format 1-3 tulpini. Starea semănăturilor în general a fost bună, izolat satisfăcătoare.

           La situaţia din 28 martie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu culturi de toamnă au constituit, în fond, 25-45 mm (70-145 % din normă), în stratul de sol cu grosimea de un metru 120-220 mm  (90-145 % din normă).

           La sfîrşitul decadei a doua a lunii martie în raioanele din sudul republicii a început umflarea mugurilor, cu 1-2 săptămîni mai devreme de termenii obişnuiţi. Către sfîrşitul lunii la culturile pomicole pretutindeni  s-a semnalat umflarea mugurilor, în jumătatea de sud a ţării desfacerea mugurilor. La viţa de vie a început circulaţia sevei (în termeni apropiaţi de cei obişnuiţi).

           La sfîrşitul lunii gospodăriile agricole au început semănatul culturilor cerealiere de primăvară (în termeni apropiaţi de cei obişnuiţi). Temperatura medie a solului la adîncimea de 10 cm către sfîrşitul decadei s-a egalat în fond cu +7..+11C.

           Ploile căzute la sfîrşitul lunii  au completat rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului şi au îmbunătăţit condiţiile pentru semănatul culturilor cerealiere timpurii de primăvară.

           La situaţia din 28 martie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu arătură de toamnă au constituit în fond 25-45 mm (70-120 % din normă), în stratul de sol cu grosimea de un metru 125-195 mm (90-125 % din normă).

  

04.04.2011      Şeful  CMA  T.Mironova