MAI

          

            În luna mai 2011 pe teritoriul republicii s-a menţinut vreme neomogenă după regimul termic şi cu deficit de precipitaţii.

            Temperatura medie a aerului pe parcursul lunii a fost în fond aproape de valorile normei, doar în raioanele din nordul ţării cu 1C mai ridicată faţă de valorile normei, constituind +15,5..+17,0C.

            Temperatura maximă a aerului în teritoriul republicii a urcat pînă la +31º (SM Bălţi, Făleşti, Bravicea, Dubăsari, Bălţata, Tiraspol), iar cea minimă a coborît pînă la +3C (SM Briceni, Camenca, Corneşti, Leova, Comrat, Ceadîr-Lunga). Pe 6 mai izolat în raioanele din nordul  republicii, iar pe 7-8 mai în unele raioane din sud s-au semnalat îngheţuri la suprafaţa solului şi la înălţimea de 2 cm de la sol cu intensitatea de 0..-2C. Îngheţuri cu asemenea intensitate în această perioadă a anului se semnalează în raioanele din nordul ţării în medie o dată în 5-10 ani, iar în cele de sud o dată în 20 de ani.

            Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin +15C, care constituie începutul verii meteorologice, în raioanele din nordul republicii a avut loc pe 9 mai, fiind cu 10 zile  mai  devreme  faţă  de  termenii  obişnuiţi,  în raioanele din  centul  şi  sudul  ţării  pe 10-13 mai, fiind în limita termenilor obişnuiţi.  

            Precipitaţiile pe parcursul lunii au căzut neuniform. Suma lor în luna mai pe 70% din teritoriul republici a constituit 10-35 mm (15-70% din normă), în restul teritoriului, îndeosebi în raioanele centrale şi sudice,  40-85 mm (80-165% din normă).

            Precipiatţiile căzute în a doua jumătate a lunii mai izolat au fost însoţite izolat de grindină cu diametru  de  pînă  la  12-16 mm  (SM Codrii, Cahul)  şi  intensificări   ale  vîntului  de  pînă  la 18 m/s (SM Camenca, Leova). Ploile  însoţite de grindină au cauzat pagube economiei naţionale.

            Pe parcursul lunii mai în o mare parte a teritoriului republicii condiţiile meteorologice au fost favorabile pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor agricole. În unele raioane din nordul republicii s-a semnalat deficit de precipitaţii şi spre sfîrşitul lunii mai s-au creat condiţii mai puţin favorabile pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor de toamnă şi prăşitoare. Regimul termic ridicat a contribuit la uscarea stratului superior al solului şi reducerea umidităţii productive din sol.

            La culturile de toamnă  pe parcursul lunii mai s-a semnalat formarea paiului şi înspicarea. Către sfîrşitul lunii a început înflorirea spicului. Înălţimea plantelor către sfîrşitul lunii a constituit în fond 55-95 cm, în raioanele de nord 35-45 cm.

            La situaţia din 28 mai a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea  de  1 m  pe  terenurile  cu  culturi  de  toamnă  (55% din teritoriu)  au constituit 85-135 mm   (80-130% din normă),  în 45%  din  teritoriu, îndeosebi  în raioanele de nord,  35-60  mm (35-70% din normă).

            Pe parcursul lunii la culturile cerealiere de primăvară s-au semnalat formarea frunzei a treia şi înfrăţirea, spre sfîrşitul lunii formarea paiului. La mazăre formarea frunzei a treia  şi a inflorescenţelor, la sfîrşitul lunii a început înflorirea.

            La porumb a început formarea masei vegetale, spre sfîrşitul lunii formarea frunzei a cincea şi a şaptea, pe alocuri frunza a noua.

            La situaţia din 28 mai a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu porumb (70% din teritoriu) au constituit 15-20 mm (40-65% din normă), izolat 25-35 mm  (80-125% din normă). În  stratul de  sol cu grosimea de  1 m au constituit  105-160 mm (75-110% din normă).

            La floarea-soarelui pe parcursul lunii s-a semnalat formarea  a doua pereche de frunze adevărate.

La situaţia din 28 mai a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu floarea-soarelui (70% din teritoriu) au constituit 5-20 mm (20-70 % din normă), izolat 25-35 mm (80-110% din normă). În stratul de sol cu grosimea de 1 m (65% din teritoriu) 110-165 mm (85-135% din normă), izolat 80-95 mm  (55-65% din normă).

            La sfecla de zahăr  pe parcursul lunii s-a semnalat apariţia primei, celei de-a treia şi celei de-a cincea frunze adevărate.

            Starea culturilor agricole în jumătatea de sud a republicii este în general bună, în cea de nord îndeosebi satisfăcătoare.

            La culturile pomicole şi nuc a continuat creşterea rodului, la soiurile timpurii de cireşe coacerea, la viţa  de vie  a continuat formarea inflorescenţelor, izolat a început înflorirea  (cu 1-2 săptămîni mai devreme  faţă de termenii obişnuiţi).

            La situaţia din 28 mai a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m în plantaţiile multianuale au constituit în fond 105-150 mm (110-145% din normă), izolat 80-95 mm (65-70% din normă). 

             

03.06.2011    Şeful  CMA  T.Mironova