IANUARIE 2011

        

             În luna ianuarie 2011 pe teritoriul republicii s-a menţinut vreme neomogenă după regimul termic şi cu precipitaţii. Temperatura medie a aerului pe parcursul lunii a fost mai ridicată faţă de valorile normei cu 0,5-2,0C şi a constituit -1,2..-2,6C.

             Pe parcursul decadei a doua a lunii pe teritoriul republicii s-a semnalat vreme anomal de caldă. Temperatura  medie  decadică  a aerului  a  constituit  în teritoriu +2,2..+3,7C, fiind cu 5,5-7,1 C mai ridicată faţă de valorile normei şi se semnalează în medie o dată în 10 ani.

             Temperatura maximă a aerului pe teritoriul republicii a urcat pînă la +11º (SM Bălţata, Comrat), iar cea minimă a scăzut pînă la -19º (SM Bălţi, Tiraspol, Comrat).

             Pe parcursul a 14-19 zile a lunii ianuarie s-au semnalat moine (zile în perioada de iarnă, cînd temperatura maximă a aerului se ridică pînă la 0C şi mai mult), ceea ce se semnalează în medie o dată în 2 ani.

             Suma precipitaţiilor căzute în decursul lunii ianuarie în raioanele din nordul şi centrul  ţării  a  constituit în fond  15-25 mm  (50-80% din normă), în sudul republicii 30-54 mm (100-165% din normă).

             Învelişul de zăpadă pe teritoriul ţării s-a menţinut în o mare parte a lunii (în prima şi a treia decadă). Grosimea lui maximă pe platformele meteorologice a constituit 27 cm (SM Cahul). Către sfîrşitul lunii grosimea stratului de zăpadă pe terenurile cu culturi de toamnă în raioanele din nordul şi centrul ţării a constituit în fond 1-9 cm, în cele din sud 12-19 cm.

             În decursul lunii ianuarie pe teritoriul republicii pretutindeni s-au semnalat ceţuri, iar pe drumuri gheţuş. Izolat s-au semnalat depuneri de chiciură şi polei cu diametrul de pînă la 15 mm (SM Chişinău).

            În o mare parte a lunii adîncimea de îngheţ a solului a constituit în fond 5-20 cm. În decada a doua a lunii solul pretutindeni s-a dezgheţat. La sfîrşitul lunii adîncimea de înghet a solului s-a egalat în fond cu 3-10 cm, izolat în raioanele din nordul ţării 12-22 cm, în raioanele extreme din sud mai puţin de 0,5 cm.

             Culturile de toamnă în o mare parte a lunii s-au aflat în stare de repaus vegetativ. Regimul termic ridicat, semnalat în decursul decadei a doua, a contribuit la vegetaţia slabă a culturilor de toamnă în orele de zi,  preponderent în jumătatea de sud a republicii.

             Temperatura minimă a solului la adîncimea nodului de înfrăţire a culturilor de toamnă (3 cm) a scăzut pînă la -1..-6C, fiind mult mai ridicată faţă de valorile critice (-15C). 

             Plantaţiile multianuale pe parcursul lunii s-au aflat în stare de repaus vegetativ. Condiţiile meteorologice pentru iernatul culturilor de toamnă, a plantaţiilor pomicole şi viţei de vie au fost satisfăcătoare.               

 

03.02.2011     Şeful  CMA  T.Mironova