FEBRUARIE

 

            În luna februarie 2011 pe teritoriul republicii s-a semnalat vreme neomogenă după regimul termic. Temperatura medie a aerului pe parcursul lunii a fost mai scăzută faţă de valorile normei cu 1-2C şi a constituit -2,8..-4,1C. Luna februarie s-a dovedit a fi mai rece decît luna ianuarie cu 1-2C, ceea ce se semnalează în medie o dată în 3 ani. 

            Pe parcursul primei decade a lunii februarie în teritoriul republicii s-a semnalat vreme mai caldă ca de obicei. Temperatura medie decadică a aerului a constituit în teritoriu  -1,3..+2,5C, fiind în fond cu 3,0-5,5C mai ridicată faţă de valorile normei. În a doua şi a treia decadă pe teritoriul republicii s-a stabilit vreme rece cu regim termic mai scăzut faţă de normă cu 2-6C.

            Temperatura maximă a aerului pe teritoriul republicii a urcat pînă la +16º (SM Făleşti, Bravicea, Dubăsari), ceea ce se semnalează în medie o dată în 5 ani.

            Temperatura minimă a aerului a scăzut pînă la -16º (SM Bălţi).

Pe parcursul a 9-12 zile din luna februarie s-au semnalat moine (zile în perioada de iarnă, cînd temperatura maximă a aerului se ridică pînă la 0C şi mai mult), ceea ce se semnalează în medie o dată în 2 ani.         

            Suma precipitaţiilor căzute în decursul lunii februarie pe o mare parte a teritoriului  ţării a constituit 6-20 mm (20-70% din normă),  izolat, preponderent în raioanele din nordul republicii   25-45 mm (80-140% din normă).

            În intervalul 11-13 februarie aproape pretutindeni s-au semnalat intensificări ale vîntului în rafale de pînă la 15-25 m/s. Izolat ( SM Briceni, Făleşti, Corneşti) intensificările vîntului au atins 26 m/s, ceea ce reprezintă fenomen meteorologic stihinic şi pentru luna februarie în punctele respective se semnalează pentru a doua oară în ultimii 60  de ani. 

            Învelişul de zăpadă pe teritoriul ţării s-a menţinut în o mare parte a lunii. Grosimea lui maximă pe platformele meteorologice a constituit 17 cm (SM Briceni). Către sfîrşitul lunii grosimea stratului de zăpadă pe terenurile cu culturi de toamnă a constituit în fond 5-14 cm, izolat în jumătatea de sud a ţării 1-4 cm.

            La începutul lunii adîncimea de îngheţ a solului a constituit în fond 6-10 cm.  Către sfîrşitul primei decade a lunii solul pretutindeni s-a dezgheţat. La sfîrşitul lunii adîncimea de înghet a solului s-a egalat în fond cu 20-37 cm, izolat în jumătatea de sud a ţării 10-15 cm.

            Culturile de toamnă în o mare parte a lunii s-au aflat în stare de repaus vegetativ. La sfîrşitul primei decade a lunii februarie, regimul termic ridicat a contribuit la vegetaţia slabă a culturilor de toamnă în o mare parte a teritoriului republicii.

             Temperatura minimă a solului la adîncimea nodului de înfrăţire a culturilor de toamnă  (3 cm) a scăzut pînă la -1..-8C, fiind mult mai ridicată faţă de valorile critice (-15C).

            Plantaţiile multianuale pe parcursul lunii februarie s-au aflat în stare de repaus vegetativ.

            Condiţiile meteorologice pentru iernatul culturilor de toamnă şi a plantaţiilor multianuale în luna februarie au fost în fond satisfăcătoare.

              Pentru  aprecierea  stării  de iernare  a  culturilor de toamnă, pomilor fructiferi şi viţei de vie, la 3 februarie a.c. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a colectat probe pentru creşterea şi analiza lor.

            Rezultatele creşterii culturilor de toamnă au demonstrat că în prima jumătate a perioadei de iarna procesul de iernare a decurs bine. Pieirea lor în fond n-a fost depistată, izolat ea a constituit 1-3 %, fiind mai mică decît norma naturală (10%).

             Pe o mare parte a teritoriului cercetat, la culturile pomicole principale pieirea mugurilor florari a fost minimală şi a constituit doar 2-10% (norma naturală 15%).

              Rezultatele creşterii lăstarilor de viţă de vie au arătat că pieirea ochiurilor la soiurile tehnice în o mare  parte a plantaţiilor de viţă de vie a constituit 5-15% şi nu a depăşit norma naturală  (20%). Izolat în raioanele din sudul ţării pieirea ochiurilor la unele soiuri de masa a atins în fond valori de 21-25%.

 

03.03.2011     Şeful  CMA  T.Mironova