DECEMBRIE  2011

 

        

În o mare parte a lunii decembrie 2011 pe teritoriul republicii s-a menţinut vreme mai caldă ca de obicei şi cu precipitaţii.

Temperatura medie a aerului pe teritoriul ţării a fost mai ridicată faţă de valorile normei cu 3-4C şi a constituit +1,8..+3,1C, ceea ce se semnalează în medie o dată în 10 ani. An analog după regimul termic din ultimii ani este 2006.

Temperatura maximă a aerului a urcat pînă la +17º (SM Cahul), ceea ce se semnalează în medie o dată în 10 ani. Temperatura  minimă a aerului a scăzut pînă la  -13C (SM Codrii).

Cantitatea   precipitaţiilor  căzute  în  luna decembrie   pe  80%  din  teritoriu a  constituit 8-25 mm (25-65% din normlă), în restul teritoriului (20%) 27-35 mm (80-95% din normlă).

Pe 21 decembrie în raioanele extreme de nord, sud-est şi de sud ale ţării s-a stabilit primul înveliş de zăpadă, care către sfîrşitul lunii s-a topit. Grosimea lui maximă pe plarformele meteorologice în unele zile a atins 11 cm (SM Ştefan-Vodă).

În decursul lunii pe o mare parte a teritoriului republicii s-au semnalat ceţuri, depuneri de chiciură şi polei, pe drumuri gheţuş.

În o mare parte a lunii decembrie solul a fost dezgheţat. În unele zile adîncimea de îngheţ a solului a constituit 5-13 cm.

Datorită regimului termic ridicat în cea mai mare parte a lunii decembrie culturile de toamnă au vegetat slab. La începutul decadei a treia datorită regimului termic scăzut vegetaţia culturilot de toamnă s-a întrerupt. La situaţia din 20 decembrie a 2011 pe 50% din teritoriul republicii culturile de toamnă   s-au aflat în fază de răsărire, pe 40% din teritoriu în faza apariţiei frunzei a treia, iar  pe 10% din teritoriu s-a semnalat înfrăţirea slabă a plantelor.   

Temperatura  minimă  a  solului   la  adîncimea nodului de înfrăţire a culturilor de toamnă (3 cm)  pe  parcursul  lunii  a scăzut pînă la -5..+1C, fiind mult mai ridicată faţă de valorile critice (-15C).

Plantaţiile multianuale pe parcursul lunii s-au aflat în stare de repaus vegetativ.

           

03.01.2011                Şeful  CPA  T.Mironova