AUGUST 2011

 

          În luna august 2011 pe teritoriul republicii s-a semnalat vreme predominant caldă şi cu deficit de precipitaţii.

          Temperatura medie a aerului pe parcursul lunii a fost în fond mai ridicată faţă de valorile normei cu 0,5-1,5C şi a constituit +19,5..+22,5C.         

          Temperatura maximă a aerului în teritoriul republicii a urcat pînă la +33º (SM Camenca, Făleşti,  Dubăsari,  Bălţata  şi Tiraspol). Temperatura minimă  a aeruluia  a  scăzut  pînă  la  +6C (SM Bălţata).

          Numărul de zile cu temperaturi maxime ale aerului de ≥30C în decursul lunii august a constituit pe teritoriul republicii 1-12 zile, norma fiind de 3-10 zile.

          Pe 85% din teritoriu s-a semnalat deficit semnificativ de precipitaţii, cantitatea lor pe parcursul lunii a constituit 10-35 mm  (20-55% din norma lunară), în unele raioane precipitaţii nu s-au semnalat sau cantitatea lor nu a depăşit 5 mm (10% din norma lunară). În restul teritoriului (15%) suma precipitaţiilor a constituit  40-50 mm (70-80% din norma lunară).

          Pe parcursul lunii trecute condiţiile agrometeorologice s-au semnalat în fond satisfăcătoare pentru creşterea, dezvoltarea şi coacerea roadei la principalele culturi agricole şi au fost favorabile pentru acumularea zahărului la culturile pomicole, struguri şi sfecla de zahăr. Vremea foarte caldă şi uscată menţinută în a doua jumătate a lunii august a contribuit la uscarea în continuare a straturilor superioare ale solului, făcînd dificilă efectuarea lucrărilor de pregătire a terenurilor pentru semănatul culturilor de toamnă.                                                                                                                         

          La porumb la începutul lunii s-au semnalat fazele de coacere în lapte şi ceară a boabelor, iar către sfîrşitul lunii coacerea deplină.

          La situaţia din 28 august a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea  de  1 m  pe  terenurile  cu porumb  (60% din terenuri)  au  constituit 55-85 mm (75-120% din normă), pe 40% din terenuri 5-45 mm (10-50% din normă).

          La floarea-soarelui pe parcursul lunii august s-a semnalat în general coacerea seminţelor. Către sfîrşitul lunii în unele raioane ale ţării floarea-soarelui a atins maturitatea recoltei.

          La situaţia din 28 august a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu floarea-soarelui (65% din terenuri) au constituit 10-50 mm (10-45% din normă),  pe  35%  din  terenuri, îndeosebi  în raioanele  din  nordul ţării 70-100 mm (75-120% din normă).

          La sfecla de zahăr pe parcursul lunii august a continuat îngroşarea rădăcinii principale. În a doua jumătate a lunii, din  cauza deficitului de umezeală productivă în sol, s-au format condiţii puţin favorabile pentru creşterea rădăcinii şi acumularea zahărului la sfecla de zahăr.

          La culturile pomicole pe parcursul lunii august a continuat creşterea rodului, la piersic, prun şi soiurile timpurii de măr coacerea fructelor şi colectarea roadei. La viţa de vie în general a continuat creşterea boabelor, la soiurile de masă a început coacerea şi colectarea roadei.

          La situaţia din 28 august a.c. rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale (55% din terenuri) au constituit în fond  10-55 mm (15-60% din normă),  pe 45% din terenuri 65-105 mm (90-160% din normă).

          Starea culturilor prăşitoare şi multianuale a fost în general bună, izolat satisfăcătoare.

           

 

02.09.2011     Şeful  CPA  T.Mironova