APRILIE  2011

 

           În luna aprilie 2011 pe teritoriul republicii s-a semnalat vreme obişnuită după regimul termic şi cu precipitaţii.

           Temperatura medie a aerului pe parcursul lunii a fost aproape de valorile normei şi a constituit +9,5..+11,0C.

           Temperatura maximă a aerului a urcat pînă la +25º (SM Bălţi, Făleşti, Bravicea, Dubăsari, Tiraspol).

           În  a doua şi a treia decadă a lunii s-au semnalat îngheţuri: în aer izolat cu intensitatea de  -1,0..-1,9C; la suprafaţa solului pe o mare parte a teritoriului republicii de -1..-4C; la înălţimea de 2 cm de la suprafaţa solului pînă la -1..-6C. Astfel de îngheţuri în această perioadă din an se semnalează în medie o dată în 3-5 ani.

           Cantitatea precipitaţiilor căzute în luna aprilie a constituit în fond 35-75 mm (80-155% din normă), izolat 25-30 mm (55-65% din normă).

           Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin +10C, ce determină începutul perioadei de vegetaţie activă a culturilor agricole, pe teritoriul republicii a avut loc în 17-18 aprilie, ceea ce în o mare parte a teritoriului este aproape de datele multianuale, iar în raioanele extreme de nord,  fiind cu 5 zile mai devreme faţă de termenii obişnuiţi.

           Condiţiile agrometeorologice în o mare parte a lunii aprilie au fost în fond favorabile pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor de toamnă, culturilor pomicole şi viţei de vie, pentru efectuarea semănatului şi răsărirea sfeclei de zahăr, culturilor cerealie şi de primăvară  şi mazării, de asemenea, către sfîrşitul lunii pentru începutul semănatulului porumbului.

           La grîul de toamnă în primele zile ale lunii s-a semnalat înfrăţirea, izolat către sfîrşitul primei decade a început formarea paiului (cu 5-10 zile mai devreme faţă de termenii obişnuiţi).

           La situaţia din 28 aprilie a.c., rezervele de umezeală productivă în sol pe terenurile cu culturi de  toamnă  în stratul  arabil  al  solului  au  constituit în fond 25-35 mm (85-130% din normă), izolat 10-15  mm   (50-65% din normă),  în  stratul  de   sol  cu   grosimea de   1 m 110-185 mm  (80-135 % din normă).

           Pe parcursul lunii la culturile cerealiere de primăvară s-a semnalat răsărirea plantelor şi apariţia frunzei a treia, la mazăre răsărirea şi apariţia frunzei a treia adevarate. Starea culturilor în general a fost bună.

           În semănăturile timpurii de floarea soarelui şi porumb către sfîrşitul lunii s-a semnalat încolţirea seminţelor, dar multe gospodării au continuat semănatul. La sfecla de zahăr s-a semnalat răsărirea plantelor. Starea culturilor preponderent a fost bună.

           La culturile pomicole (cais, persic, cireş, prun, vişin, măr şi păr) la începutul lunii aprilie s-a semnalat umflarea şi desfacerea mugurilor. În decada a doua la persic, cireş, vişin, măr şi păr s-a semnalat apariţia primelor frunze, la cais înflorirea. În decada a treia la cais s-a finisat înflorirea şi a început legarea rodului, la persic, cireş prun şi vişin a continuat înflorirea. La măr şi păr la sfîrşitul lunii s-a semnalat desfacerea mugurilor, izolat a început înflorirea. La viţa de vie s-a semnalat umflarea mugurililor, către sfîrşitul lunii dezmuguritul şi apariţia primelor frunze. La nuc s-a semnalat umflarea şi desfacerea mugurilor, precum şi apariţia primelor frunze, izolat apariţia inflorescenţelor. Îngheţurile în aer de pînă la -1,0..-1,9C au fost de scurtă durată, iar intensitatea lor nu a atins valorile critice pentru vătamarea culturilor pomicole în floare (-2,0..-2,3C).

           La situaţia din 28 aprilie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m în plantaţiile multianuale a constituit 110-175 mm (85-135 % din normă).

           Pe parcursul lunii aprilie condiţiile meteorologice pentru efectuarea semănatului culturilor agricole au fost favorabile. Temperatura medie a solului la adîncimea de 10 cm a constituit  +9..+11C.    

           Rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu arătură şi pe sectoarele destinate pentru semănatul culturilor de primăvară au constituit  25-40 mm (85-155% din normă),  în stratul de sol cu grosimea de 1 m 115-185 mm  (80-135 % din normă).

 

05.05.2011      Şeful  CMA  T.Mironova