SEPTEMBRIE

 

          În decursul lunii septembrie pe teritoriul republicii s-a semnalat vreme moderat caldă şi cu  precipitaţii.

          Temperatura  medie  a  aerului  pe  parcursul lunii a fost în limitele normei şi a constituit13,9-17,1 căldură.

          Temperatura  maximă   a  aerului   în   teritoriul  republicii  a  urcat pînă  la 29  căldură (SM Dubăsari), iar cea minimă a scăzut pînă la 3 căldură (SM  Bălţi, Bălţata şi Tiraspol).

          Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin valoarea de 15C căldură în direcţia scăderii ei, ce caracterizează sfîrşitul verii meteorologice, pe o mare parte a teritoriului republicii s-a semnalat pe 30 septembrie, în raioanele de nord pe 18-19 septembrie, aceşti termeni înregistrîndu-se cu o săptămînă mai tîrziu faţă de cei obişnuiţi.

          Suma   precipitaţiilor  căzute  pe  parcursul lunii septembrie a constituit în fond 40-55 mm (95-125% din normă), izolat, preponderent în jumătatea de sud a ţării, a alcătuit 30-37 mm (70-85% din normă). Cea mai mare cantitate de precipitaţii  pe  parcursul  lunii  septembrie  a  căzut  în unele raioane din nordul ţării 77-94 mm (145-210% din normă).

          Condiţiile meteorologice în majoritatea zilelor lunii septembrie au fost  în fond favorabile pentru acumularea zahărului în struguri şi sfecla de zahăr.

          Pe parcursul lunii septembrie gospodăriile republicii au efectuat recoltarea florii-soarelui, porumbului, sfeclei de zahăr, fructelor şi legumelor, strugurilor. De asemenea, unele gospodării agricole au efectuat semănatul culturilor de toamnă în termeni apropiaţi de cei optimali.

          În semănăturile timpurii cu grîu de toamnă s-a semnalat încolţirea seminţelor - răsărirea, la rapiţă răsărirea. La situaţia din 28 septembrie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu culturi de toamnă şi în cele destinate pentru semănatul lor au constituit în fond 20-40 mm (95-195% din normă), izolat 10-15 mm (55-70% din normă), în stratul  de  sol cu  grosimea de 1 m, respectiv, 85-175 mm (95-175% din normă) şi 55-70 mm (65-75% din normă).

          La situaţia din 28 septembrie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale au constituit în fond 70-150 mm (80-150% din normă), izolat 35-60 mm (50-60% din normă).

          Ploile care au căzut la sfîrşitul lunii septembrie au completat rezervele de umezeală productivă în sol.

 

04.10.2010    Şeful  CPA  T.Mironova