NOIEMBRIE

 

             În luna noiembrie 2010 pe teritoriul Republicii Moldova s-a semnalat vreme anomal  de caldă.

            Temperatura medie a aerului pe parcursul lunii a fost mai ridicată faţă de valorile normei cu 5,8-7,0 şi a constituit în teritoriu 8,2-11,1 căldură, depăşind cu 0,1-0,8º recordul precedent (noiembrie a. 1923) ceea ce se semnalează pentru prima dată din toată perioada de observaţii instrumentale.

            Temperatura maximă a aerului a urcat pînă la 25 căldură (SM Bravicea) ceea ce se semnalează în teritoriu în medie o dată în 30 ani.

            Temperatura minimă a aerului a scăzut pînă la 6 frig (SM Briceni).

            Pe 10 noiembrie s-a semnalat cea mai caldă zi din luna noiembrie, cînd temperatura medie zilnică a aerului a constituit în teritoriul republicii de la 15,5 la SM Briceni pînă la 19,4 căldură la SM Bravicea (depăşind recordul absolut cu 1,0-2,7), ceea ce se semnalează în luna noiembrie pretutindeni pentru prima dată din toată perioada de observaţii instrumentale.

             Precipitaţii au căzut în fond în a doua jumătate a lunii. Suma precipitaţiilor pe parcursul lunii noiembrie în raioanele de nord şi centrale ale ţării a constituit 40-61 mm (85-175% din norma), în raioanele de sud şi în unele centrale 15-25 mm (30-70% din norma).

            Pe 27-28 noiembrie în raioanele de nord şi centrale ale republicii s-a semnalat primul înveliş de zăpadă, iar grosimea lui pe platformele  meteorologice a fost de pînă la 5 cm (SM Făleşti, Bravicea şi Corneşti).

            Regimul termic înalt în o mare parte a lunii a creat condiţii favorabile pentru creşterea şi dezvoltarea accelerată a culturilor de toamnă. Datorită regimului termic scăzut în ultimele 5 zile ale lunii in raioanele din nordul şi centrul republicii a avut loc intreruperea vegetaţiei culturilor de toamna, în restul teritorului ele au vegetat slab.

            Pe parcursul lunii noiembrie în semănaturile cu grîu de toamnă s-a semnalat fazele  formarea frunzei a treia şi înfrăţirea, în semănăturile tîrzii răsărirea plantelor. La situaţia din 30 noiembrie a.c în o mare parte a semănaturilor cu culturi de toamnă s-a semnalat faza de înfrăţire a plantelor, izolat -  formarea frunzei a treia. Înălţimea plantelor, în dependenţă de faza de dezvoltare, a variat între 10 şi 23cm. Numărul de plante pe 1m2 a constituit în fond  280-635. La plantele înfrăţite s-au format în medie 1,5-3,0 tulpini.

            La situaţia din 28 noiembrie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu culturi de toamnă au constituit 30-50 mm  (105-175% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m 105-205 mm (100-165% din normă).

            Condiţiile meteorologice dîn prima jumătate a lunii au fost favorabile pentru  maturizarea lemnului la plantaţiile multianuale şi viţă de vie. Pe 25-26 noiembrie, din cauza regimului termic scăzut, coacerea lemnului la plantaţiile multianuale a încetat (cu 15-25 zile mai tîrziu faţa de termenii obişnuiţi).

 

03.12.2010        Şeful  CPA  T.Mironova