MARTIE

 

            Pe parcursul lunii martie pe teritoriu s-a semnalat în fond vreme obişnuită după regimul de temperatură.

            Temperatura medie a aerului pe parcursul lunii în teritoriu a fost mai înaltă faţă de valorile normei cu 0,5-2,0C şi a constituit 3,0C - 4,5 căldură.

            Temperatura   maximă  a  aerului  pe  teritoriul  republicii a  urcat  pînă  la 23  căldură (SM Făleşti), iar temperatura minimă a scăzut pînă 17 frig (SM Rîbniţa, Tiraspol).

            Suma precipitaţiilor căzute în decursul lunii martie în o mare parte a teritoriului republicii a constituit  20-45 mm  (75-155% din norma lunară),  izolat, îndeosebi, în jumătatea de nord a ţării 8-15 mm (35-55 % din norma lunară).

            Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin 5C, ce a determinat începutul vegetaţiei culturilor agricole pe teritoriul republicii, a avut loc pretutindeni pe 19 martie, fiind cu 1-2 săptămîni mai devreme faţă de termenii obişnuiţi.

            Din cauza regimului termic ridicat culturile de toamnă către sfîrşitul decadei a doua a lunii martie au început vegetaţia (în termeni apropiaţi de cei obişnuiţi). Către sfîrşitul lunii pe o mare parte a teritoriului republicii culturile de toamnă s-au aflat în fază de înfrăţire, izolat frunza a treia. La situaţia din 31 martie a.c., numărul plantelor pe 1 m2 a constituit în fond 345-505, izolat 220-285. În o mare parte a semănăturilor cu culturi de toamnă la plantele înfrăţite s-au format 2-3 tulpini. Starea semănăturilor îndeosebi este bună, izolat satisfăcătoare.

            La  situaţia  din 28  martie a.c.,  rezervele  de  umezeală  productivă  în stratul arabil al solului pe terenurile cu culturi de toamnă au constituit, în fond, 25-40 mm (75-130 % din normă), izolat 15-20 mm (55-65 % din normă), în stratul de sol cu grosimea de un metru în fond 110-220 mm (75-130 % din normă).

            Umflarea şi desfacerea mugurilor florari la pomii fructiferi a început în decada a treia a lunii martie (cu 5-10 zile mai devreme faţă de termenii obişnuiţi. La viţa de vie către sfîrşitul lunii a început circulaţia sevei ( în termeni apropiaţi de cei obişnuiţi).

            La situaţia  din  28  martie a.c.,  rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de un metru pe terenurile cu culturi multianuale a constituit  125-215 mm (75-155 %din normă).

            În decada a treia a lunii martie gospodăriile agricole au început semănatul culturilor cerealiere de primăvară (în termeni apropiaţi de cei obişnuişi). Temperatura medie a solului la adîncimea de 10 cm în decada a treia a lunii martie s-a egalat cu 9-11 căldură.

            Rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu arătură de toamnă   au   constituit,   în  fond,  25-45 mm  (70-120 %  din  normă),  în  stratul  de  sol cu grosimea de un metru  130-230 mm (90-125 % din normă). 

 

06.04.2010     Şeful  CPA  T.Mironova