Ianuarie

        

            În o mare parte a lunii ianuarie 2010 pe teritoriul republicii s-a semnalat vreme rece, iar în decada a treia foarte rece.

            Temperatura medie a aerului pe parcursul lunii a fost sub valorile normei  cu 1-3C frig şi a constituit 4-7C frig, ceea ce se semnalează  în  medie o dată în  5 ani. În decada a treia a lunii ianuarie temperatura  medie a aerului a fost mai joasă faţă de valorile normei cu 6,5-10,5C şi a constituit 10-15C frig, ceea ce în această perioada se semnalează în medie o dată în 10-20 de ani.  Regim  termic similar a fost observat în anul 2006.

            Temperatura maximală a aerului pe teritoriul republicii a urcat pînă la 4-15 căldură.

            Temperatura minimală a scăzut pînă la 21-31 frig, ceea ce se semnalează în medie o dată în 15-30 ani.

            Suma precipitaţiilor căzute în decursul lunii ianuarie, în jumătatea de nord a republicii, a constituit  80-115 mm  (2,5-4 norme lunare), ce  se semnalează în această perioadă în medie o dată în 20-45 de ani. În jumătatea de sud a republicii cantitatea de precipitaţii cazute în decursul lunii a constituit 35-65 mm (1-2 norme lunare).

            Pe parcursul lunii ianuarie în teritoriul  republicii pretutindeni s-a semnalat ceaţă, pe drumuri gheţuş. Izolat s-au semnalat depuneri complicate, viscol. Pe  data de 9 ianuarie s-a semnalat intensificări ale vîntulului de pînă la 21m/s (SM Corneşti).

            În o mare parte a lunii ianuarie stratul de zăpadă s-a menţinut pe întreg teritoriul republicii. Către sfîrşitul lunii grosimea stratului de zăpadă pe terenurile cu culturi de toamnă, în jumătatea de  nord a republicii a variat de la 15 pînă  la 30 cm, în jumătatea de sud între 4 şi 10 cm. 

            Adîncimea de îngheţ a solului pe parcursul lunii ianuarie a constituit în fond 1-15 cm, izolat în raioanele de sud ale ţării către sfîrşitul lunii 20-25 cm.

             Culturile de toamnă pe parcursul lunii ianuarie s-au aflat în stare de repaus vegetativ.

            Temperatura minimă  a solului la adîncimea nodului de înfrăţire  a culturilor  de  toamnă (3 cm) a constituit 1-6C frig, fiind mai ridicată faţă de valorile critice (15C frig).

            Condiţiile  pentru iernarea  culturilor de toamnă, plantaţiilor  pomicole şi viţei de vie în primele două decade a lunii ianuarie au fost în  fond satisfăcătoare. Scăderea temperaturii  miniume  a  aerului  în decada a treia a lunii ianuarie pînă la 21-31C frig, au creat condiţii mai puţin favorabile pentru iernarea culturilor pomicole şi viţă de vie.

 

 

03.02.2010            Şeful  CPA  T.Mironova