FEBRUARIE

 

          În luna februarie pe teritoriul republicii s-a menţinut în fond vreme mai caldă ca de obicei şi cu precipitaţii.

          Temperatura medie a aerului pe parcursul lunii în teritoriul republicii a fost mai înaltă faţă de valorile normei cu 0,5-1,8C şi a constituit 2,7C frig-0,4 căldură.

          Temperatura maximă a aerului pe teritoriul republicii a urcat pînă la 15 căldură          (SM Comrat, Ceadăr-Lunga), iar temperatura minimă a scăzut pînă 15 frig (SM Briceni. Soroca).

          Suma precipitaţiilor căzute în decursul lunii februarie pe o mare parte a teritoriului republicii a constituit 30-65 mm (110-200% din norma lunară), izolat în raioanele de sud              72-81 mm (225-280 % din normă).

          În intervalul 11-13 februarie pe o mare parte a teritoriului republicii s-au semnalat depuneri de polei în fond cu diametrul de 5-12 mm, în unele localităţi poleiul a atins diametrul de 43 mm (SM Chişinău). Depunerile masive de polei au provocat pagube semnificative economiei naţionale. 

          În o mare parte a lunii februarie pe terenurile cu culturi de toamnă, în jumătatea de nord a ţării, s-a semnalat strat de zăpadă, grosimea lui a variat de la 2 pînă la 22 cm. Către sfîrşitul lunii stratul de zăpadăs-a menţinut doar în unele raioane din nordul ţării, grosimea lui n-a depăşit                        2-4 cm. În jumătatea de sud a republicii stratul de zăpadă s-a semnalat doar în prima jumătate a lunii, către sfîrşitul decadei a doua el a dispărut. Către sfîrşitul lunii solul pretutineni s-a dezgheţat.

          Condiţiile agrometeorologice pentru iernatul culturilor de toamnă şi a plantaţiilor multianuale în luna februarie au fost în fond satisfăcătoare. Temperatura minimă a solului la adîncimea nodului de înfrăţire a culturilor de toamnă (3 cm) a scăzut pînă la 1-4C frig, fiind mult mai ridicată faţă de valorile critice (15C frig).

         Regimul termic ridicat, care s-a stabilit pe parcursul decadei a treia a lunii februarie, a contribuit la începutul vegetaţiei culturilor de toamnă în jumătatea de sud a republicii.

         Plantaţiile multianuale pe parcursul lunii februarie s-au aflat în stare de repaus vegetativ

         Pentru aprecierea stării de iernare a culturilor de toamnă, pomilor fructiferi şi viţei de vie, la 29 ianuarie a.c., Serviciul Hidrometeorologic de Stat a colectat probe pentru creşterea şi analiza lor.

         Rezultatele creşterii culturilor de toamnă au demonstrat că în prima jumătate a perioadei de iarnă procesul de iernare a decurs bine, pieirea culturilor de toamnă în fond a lipsit. Doar izolat pieirea lor a constituit 1-6%, fiind mai mică decît norma naturală (10%). 

         La principalele culturi pomicole pieirea mugurilor florali, în o mare parte a plantaţiilor, a constituit doar 5-20% (nu a depăşit norma naturală). În acelaşi timp, în raioanele din nordul ţării şi izolat în cele centrale s-a constatat vătămarea mugurilor florali la nuc, măr, prun şi cais, în mărime de 25-65%.

         Rezultatele prealabile ale creşterii lăstarilor de viţă de vie au arătat, că pieirea ochiurilor la soiurile tehnice în o mare parte a plantaţiilor de viţă de vie, a constituit 5-20% (nu a depăşit norma naturală), izolat pieirea ochiurilor a atins valori de 25-45%. Totodată, pieirea ochiurilor la soiurile de masă a atins în fond valori de 25-50%. 

 

05.03.2010      Şeful  CPA  T.Mironova