DECEMBRIE  2010

 

         În luna decembrie 2010 pe teritoriul republicii s-a menţinut vreme mai rece ca de obicei şi cu precipitaţii.

         Temperatura medie a aerului pe parcursul lunii a fost mai joasă faţă de valorile normei cu 0,5-3,0C şi a constituit 0,7-4,3C frig.

         Temperatura maximală a aerului pe parcursul lunii decembrie a urcat pînă la 16º căldură (SM Cahul), iar cea minimală a scăzut pînă la 18º frig (SM Bălţi).

         Suma precipitaţiilor căzute în decursul  lunii  decembrie pe o mare parte a teritoriului republicii a constituit 40-65 mm (130-180% din normă), izolat 70-83 mm (195-235% din normă).

         Stratul de zăpadă s-a stabilit aproape pe întreg teritoriul ţării în 2 decembrie şi s-a menţinut practic toată luna. Grosimea  lui  pe  terenurile  cu  culturi de toamnă către sfîrşitul lunii a variat între 2 şi 11 cm.

         Pe o mare parte a teritoriului republicii în decursul lunii s-au semnalat ceţuri, depuneri de chiciură şi polei, pe drumuri gheţuş.

         Adîncimea de îngheţ a solului pe parcursul lunii a variat în fond între 8 şi 17 cm, în ultima zi a lunii ea a constituit 3-12 cm.

         Începutul iernii meteorologice (stabilirea perioadei cu temperaturi medii zilnice a aerului mai joase de 0C) în  acest  an  s-a semnalat  pe  o  mare parte  a  teritoriului  ţării  în  termeni  obişnuiţi (10-11 decembrie), iar în raioanele de nord  pe 1 decembrie.

         Pe 1 decembrie scăderea temperaturii medii zilnice a aerului pînă la valori negative a provocat întreruperea vegetaţiei culturilor de toamnă, fiind în fond cu o săptămînă mai tîrziu faţă de termenii obişnuiţi. În momentul întreruperii vegetaţiei pe 70% din suprafaţa terenurilor cu grîu de toamnă s-a semnalat faza de înfrăţire, iar pe terenurile semănate în termeni tîrzii (30% din suprafaţa terenurilor) formarea frunzei a treia. Înălţimea plantelor în funcţie de faza de dezvoltare a variat între 10 şi 23 cm. Numărul de plante pe 1 m² a constituit în fond 280-635. La plantele înfrăţite s-a format în medie 1,5-3,0 tulpini. Starea culturilor a fost preponderent bună.

         Culturile de toamnă şi plantaţiile multianuale în decursul lunii decembrie s-au aflat în stare de repaus vegetativ.

         Temperatura  minimă  a  solului la adîncimea nodului de înfrăţire a culturilor de toamnă (3 cm) a scăzut pînă la 1-6C frig, fiind mult mai ridicată faţă de valorile critice (15C frig).

         Condiţiile agrometeorologice pentru iernatul culturilor de toamnă şi a plantaţiilor multianuale au fost satisfăcătoare.

           

04.01.2011                Şeful  CPA  T.Mironova