APRILIE  2010

 

            În decursul  lunii aprilie pe teritoriul republicii s-a semnalat preponderent vreme caldă şi cu precipitaţii.

            Temperatura medie a aerului pe parcursul lunii în teritoriu a fost mai înaltă faţă de valorile normei cu 0,5-1,5C şi a constituit 10,5C - 11,5 căldură.

            Temperatura  maximă  a aerului  pe  teritoriul republicii  a  urcat  pînă  la  24 căldură  (SM  Camenca, Bălţi, Făleşti, Bravicea).

            Pe o mare parte a teritoriului republicii în a doua jumătate a lunii aprilie în aer s-au semnalat îngheţuri cu intensitattea de 1-2 frig, ce se  semnalează în această perioadă în medie o dată în 5-10 ani, izolat 4 frig  (SM Bălţi), ce se  semnalează în  această perioadă din an în medie o dată în 20 ani. Deasemenea, la suprafaţa solului şi la înălţimea de 2 cm de la sol s-au semnalat îngheţuri cu intensitatea de 0-6 frig,  ce  se  semnalează  în această perioadă în medie o dată în 3-10 ani.

            Suma precipitaţiilor căzute în decursul lunii aprilie a constituit în fond 30-58 mm (80-160% din normă), izolat 15-25 mm (35-70% din normă). 

            Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin 10C căldură, ce determină începutul  vegetaţiei  active a culturilor agricole, pe teritoriul republicii a avut loc în 1-5 aprilie, fiind cu 2-3 săptămîni mai devreme faţă de termenii obişnuiţi.

            Pe o mare parte a lunii aprilie condiţiile meteorologice au fost satisfăcătoare pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor de toamnă, pomicole şi viţei de vie, pentru răsărirea sfeclei de zahăr, orzului de primăvară şi mazării, de asemenea pentru semănatul porumbului.

            La grîul de toamnă  la începutul lunii s-a semnalat  înfrăţirea, către sfîrşitul primei decade a început faza formării paiului (cu 5-10 zile mai devreme faţă de termenii obişnuiţi). Pe parcursul lunii la culturile cerealire de primăvară s-a semnalat răsărirea şi formarea frunzei a treia, către sfîrşitul lunii - înfrăţirea. La mazăre s-a semnalat  răsărirea şi formarea frunzei a treia adevărată.  Starea semănăturilor preponderent a fost bună.

            La situaţia din 28 aprilie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu culturi de toamnă în o mare parte a teritoriului ţării au constituit 25-40 mm (85-125 % din normă), izolat 10-20 mm (40-65% din normă), în stratul de sol cu grosimea de un metru 90-185 mm (80-145 % din normă).

            La floarea soarelui în semănăturile timpurii către sfîrşitul lunii s-a semnalat răsărirea plantelor, multe gosodării au continuat semănatul. La sfecla de zahăr s-a semnalat formarea frunzei a treia. Starea culturilor preponderent a fost bună.

            La situaţia din 28 aprilie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu floarea soarelui au constituit în fond 25-35 mm (80-105 % din normă), izolat  15-20  mm  ( 50-65 %   din normă),   în   stratul  de  sol  cu  grosimea de un metru   90-165 mm   (75-115% din normă).

            La culturile pomicole (cais, persic, cireş, vişin, prun) în luna aprilie s-a semnalat înflorirea, către sfîrşitul lunii a început formarea şi creşterea rodului. La măr şi păr  în decursul lunii s-a semnalat   deschiderea mugurilor, desfacerea primelor frunze şi deschiderea ochiurilor, către sfîrşitul lunii aprilie izolat  a început înflorirea. La viţa de vie s-a semnalat deschiderea ochiurilor şi desfacerea primelor frunze. La nuc s-a semnalat desfacerea primelor frunze, apariţia inflorescenţelor şi înflorirea.

            La situaţia din 28 aprilie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul  de sol cu grosimea de un metru în plantaţiile multianuale  au constituit 110-175 mm (75-135 % din normă).

            Pe parcursul lunii aprilie condiţiile pentru efectuarea semănatului culturilor agricole au fost favorabile. Temperatura medie a solului la adîncimea de 10 cm a constituit 10-15C căldură.

            La situaţia din 28 aprilie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului  pe terenurile cu arătură de toamnă şi la semănăturile de porumb au constituit  în fond 25-45  mm  (70-160%  din  normă),  în  stratul   de sol  cu  grosimea  de  un metru  în  fond 110-180 mm (95-135% din normă).

 

 05.05.2010     Şeful   CPA  T.Mironova