OCTOMBRIE

 

          În o mare parte a lunii octombrie pe teritoriul republicii s-a semnalat vreme obişnuită pentru această perioadă şi cu precipitaţii.

          Temperatura medie a aerului pe parcursul lunii a fost mai ridicată faţă de valorile normei cu 1-2C şi a constituit 9,5-12,5C căldură.

          Temperatura maximă a aerului pe teritoriul republicii a atins valoarea de 28C căldură (SM Făleşti, Dubăsari), iar cea minimă a scăzut pînă la 4C frig (SM Camenca).

          Primele îngheţuri în aer cu intensitatea de 0-2C frig s-au semnalat în data de 1 octombrie, (SM Camenca, Rîbniţa, Bălţata), ceea ce se semnalează în medie o dată în 20 ani.

          Temperatura minimă la suprafaţa  solului a scăzut pînă la 5C frig, la înălţimea de 2 cm de la sol pînă la 7C frig (SM Bălţi).

          Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin valoarea de 15C în direcţia scăderii ei, ce caracterizează sfîrţitul verii meteorologice, pe o mare parte a teritoriului republicii s-a semnalat în 10-14 octombie, în raioanele de nord pe 29-30 septembrie, fiind cu 3 săptămîni mai devreme faţă de termenii obişnuiţi.

          Sfîrşitul  perioadei cu vegetaţie activă a culturilor agricole (trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin valoarea de 10C în direcţia scăderii ei) s-a semnalat în teritoriul ţării pe 14 octombrie, în termeni apropiaţi de cei obişnuiţi

          Suma precipitaţiilor căzutepe parcursul lunii a constituit în fond 30-60 mm (1-2 norme lunare), în unele raioane de nord ale ţării 65-70 mm (circa 2,5 norme lunare).

          La începutul lunii octombrie, datorită regimului termic ridicat, insuficienţei precipitaţiilor esenţiale şi rezervelor de umezeală productivă joase în stratul arabil al solului, s-au menţinut condiţii nefavorabile pentru efectuarea semănatului şi răsărirea culturilor de toamnă, în o mare parte a teritoriului republicii. Precipitaţiile căzute la mijlocul lunii au completat esenţial rezervele de umezeală productivă în sol şi au creat condiţii favorabile pentru efectuarea semănatului culturilor de toamnă.

          Condiţiile meteorologice în o mare parte a lunii octombrie au fost satisfăcătoare pentru finisarea recoltării culturilor agricole tîrzii.

          Pe terenurile semănate cu grîu de toamnă în decursul lunii s-a semnalat fazele: încolţirea seminţelor, răsărirea plantelor şi apariţia frunzei a treia. Unele gospodării au continuat încă semănatul culturilor de toamnă. Dezvoltarea culturilor de toamnă în anul curent are loc în fond cu întîrziere de o lună faţă de termenii obişnuiţi, din cauza semănatului în termeni tardivi.

          La situaţia din 28 octombrie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu culturi de toamnă şi cele destinate pentru semănatul lor, pe o mare parte a teritoriului republicii, au constituit în fond 15-35 mm (75-175% din normă), izolat -  6-10 mm (30-55% din normă), în stratul de sol cu grosimea de un metru în fond 65-140 mm (70-145% din normă), izolat - 35-55 mm (40-60% din normă).

          În plantaţiile pomicole şi viţă de vie, în a doua jumătate a lunii octombrie, s-a înregistrat căderea în masă a frunzelor, în termeni apropiaţi de cei obişnuiţi. Condiţiile de maturizare a lemnului la plantaţiile multianuale şi  viţă de vie pe parcursul lunii au fost favorabile

          La situaţia din 28 octombrie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de un metru în plantaţiile multianuale au constituit în fond 50-140 mm (60-160 % din normă), izolat 20-40 mm (30-45% din normă).

  

           

04.11.2009            Şeful  CPA  T.Mironova