MARTIE

 

            În luna martie pe teritoriul republicii s-a menţinut vreme mai caldă ca de obicei, cu precipitaţii.

           Temperatura medie a aerului pe parcursul lunii a fost mai ridicată faţă de normă cu 0,8-1,6C şi a constituit 2,3-4,8C căldură.

            Temperatura maximă a aerului pe teritoriul republicii a atins valoarea de 20C căldură (SM Bravicea, Ceadîr-Lunga, Cahul), iar cea minimă a scăzut pînă la 10C frig (SM Bălţi, Rîbniţa, Bălţata).

            Suma precipitaţiilor căzute în luna martie a constituit 32-62 mm (110-254% din norma lunară).

            Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin 5C care a determina începutul vegetaţiei culturilor agricole pe teritoriul republicii a avut loc pe 28 martie, fiind în raioanele de nord ale republicii cu o săptămînă mai devreme ca de obicei, în cele centrale şi de sud în  termeni  apropiaţi faţă de cei obişnuiţi.

            În o mare parte a lunii martie, în orele de zi temperaturile mai înalte ca de obicei au contribuit la vegetaţia slabă a culturilor de toamnă. Vegetaţia în masă a culturilor de toamnă a început la sfîrşitul lunii. Către sfîrşitul lunii martie grîul de toamnă s-a aflat în fond în faza de înfrăţire, izolat formarea frunzei a treia. Înălţimea plantelor la  sfîrşitul lunii a constituit în fond 10-20 cm, izolat 6-9 cm, densitatea pe 12 a constituit în fond 230-485 plante. La plantele înfrăţite s-au format în fond 1-3 tulpini. Starea semănăturilor în fond a fost bună, izolat satisfăcătoare.

            La situaţia din 28 martie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu culturi de toamnă au constituit în fond 30-50 mm  (90-135 % din normă), în stratul de sol cu grosimea de un metru în fond 145-205 mm (95-130 % din normă).

            La sfîrşitul primei decade a lunii martie în raioanele extreme de sud ale republicii a început umflarea  şi desfacerea mugurilor  la soiurile timpurii de cais şi piersic, fiind în fond cu 3-4 săptămîni mai devreme ca de obicei. Asemenea vegetaţie timpurie la culturile pomicole a  fost determinată de regimul termic ridicat, care s-a semnalat pe parcursul perioadei de iernă. Către sfîrşitul lunii la culturile pomicole pretutindeni s-a semnalat umflarea mugurilor, în jumătatea de sud a republicii desfacerea mugurilor şi desfacerea primelor frunze. În unele raioane din sudul republicii către sfîrşitul lunii la viţa de vie a început circulaţia sevei (în termini apropiaţi faţă de cei obişnuiţi).

            La situaţia din 28 martie a.c. rezervele de umezeală productivă pe terenurile cu culturi multianuale în stratul de sol cu  grosimea de un metru au constituit 145-190 mm (100-145% din normă).

            Precipitaţiile căzute la sfîrşitul decadei a treia, izolat puternice, a reţinut semănatul culturilor cerealiere de primăvară. Temperatura medie a solului la adîncimea de 10 cm la sfîrşitul decadei a atins 7-9C căldură.          

            Rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu arătură de toamnă au constituit în fond 30-45 mm (80-145 % din normă), în stratul de sol cu grosimea de un metru în fond 140-205 mm (90-130 % din normă).

 

06.04.2009         Şeful  CPA  T.Mironova