IANUARIE

 

            În o mare parte a lunii ianuarie 2009 pe teritoriul Republicii Moldova s-a semnalat vreme mai caldă ca de obicei, cu precipitaţii.

            Temperatura medie a aerului pe parcursul lunii a fost cu 1,0-2,5C mai ridicată faţă de normă şi a constituit 0,2-3,0C frig. Condiţii meteorologice analogice s-au semnalat în luna ianuarie a. 2008.

            Temperatura minimă a aerului în luna ianuarie pe teritoriul republicii a scăzut pînă la 19C frig (SM Bălţi), iar cea maximă a urcat pînă la 12C căldură (Cahul).

 Suma precipitaţiilor căzute în luna ianuarie pe o mare parte a teritoriului republicii s-a egalat în fond cu 25-40 mm (80-130% din normă), izolat 15-20 mm (45-70 % din normă).

            În o mare parte a lunii ianuarie pe teritoriul republicii s-a menţinut stratul de zăpadă. Grosimea lui pe terenurile cu culturi de toamnă în jumătatea de nord a republicii a constituit 5 10 cm, în cea de sud 1-3 cm. În intervalul 20-22 ianuarie stratul de zăpadă s-a topit. Către sfîrşitul lunii izolat s-a format înveliş de zăpadă, grosimea lui a variat de la 1 pînă la 3 cm.

            În o mare parte a lunii ianuarie s-a semnalat ceaţă, depuneri de polei şi chiciură, pe drumuri s-a format gheţuş. În 18 ianuarie pe teritoriul republicii izolat s-au semnalat intensificări ale vîntului de pînă la 18 m/s.

            Adîncimea de îngheţ a solului pe parcursul lunii a variat în fond de la 15 pînă la 40 cm. În ultima zi a lunii adîncimea de îngheţ a solului a constituit 5-13 cm, izolat în sudul republicii solul a fost dezgheţat.

            Culturile de toamnă în o mare parte a lunii ianuarie s-au aflat în fond în stare de repaus vegetativ, doar în ultimele 5 zile ale lunii din cauza regimului termic mai ridicat ele au reluat vegetaţia.

            Temperatura minimă a solului la adîncimea nodului de înfrăţire (3 cm) a culturilor de toamnă pe parcursul lunii a scăzut pînă la 1-6C frig, fiind cu mult mai ridicată faţă de valorile critice (15C frig).

             Plantaţiile multianuale pe parcursul lunii s-au aflat în stare de repaus vegetativ

            Condiţiile meteorologice pentru iernarea culturilor de toamnă şi a plantaţiilor multianuale în decursul lunii ianuarie au fost satisfăcătoare.

  

04.02.2009            Şeful  CPA  T.Mironova