FEBRUARIE

 

            În luna februarie pe teritoriul republicii s-a semnalat vreme mai caldă ca de obicei, cu precipitaţii.

            Temperatura medie a aerului pe parcursul lunii a fost mai ridicată faţă de normă cu 2,5-3,5C şi a constituit 0,4C frig-1,8C căldură. Asemenea regim termic în această lună pe teritoriul republicii, se semnalează în medie o dată în 3-4 ani. An analog după regimul termic s-a semnalat în a. 2008.

            Temperatura maximă a aerului pe teritoriul republicii a atins valoarea de 16C căldură (SM Comrat, Ceadîr-Lunga), iar cea minimă a scăzut pînă la 10C frig (SM Soroca, Bălţi).

            Suma precipitaţiilor căzute în luna februarie pe o mare parte a teritoriului republicii a constituit 30-60 mm (90-175% din norma lunară), izolat 20-25 mm (55-85% din norma lunară).

            În decada a doua a lunii februarie, preponderent în partea de nord a republicii, s-a semnalat stratul de zăpadă. Grosimea lui pe terenurile cu culturi de toamnă, la situaţia din 20 februarie, a  constituit 5-14 cm, în jumătatea de sud a ţării zăpada a lipsit. Stratul de zăpadă pe terenurile cu culturi de toamnă către sfîrşitul lunii februarie în fond s-a topit, doar în unele raioane de nord ale republicii (SM Făleşti, PAM Şoldăneşti) grosimea lui a variat de la 1 pînă la 2 cm.

            Adîncimea de îngheţ a solului în ultima zi a lunii a variat în fond de la 1 pînă la 5 cm, izolat 8-10 cm.

            Din cauza regimului termic ridicat în prima decadă a lunii februarie s-a semnalat vegetaţia culturilor de toamnă. Pe o mare parte a teritoriului republicii la culturile de toamnă a continuat înfrăţirea, la semănăturile mai tîrzii s-a semnalat răsărirea şi apariţia frunzei a treia. Starea semănăturilor preponderent este satisfăcătoare. Scăderea temperaturii medii zilnice a aerului mai jos de 3C căldură (12-14 februarie), a stopat vegetaţia culturilor de toamnă.

            Condiţiile de iernare a culturilor de toamnă şi a plantaţiilor multianuale în decursul lunii februarie au fost în fond satisfăcătore. Temperatura minimă a solului la adîncimea nodului de înfrăţire (3 cm) la culturile de toamnă a scăzut pînă la 1-4C frig, fiind mult mai ridicată faţă de valoarea critică (15C frig).

            Plantaţiile multianuale pe parcursul lunii februarie s-au aflat în stare de repaos vegetativ.

            Pentru evaluarea stării culturilor de toamnă, pomilor fructiferi şi viţei de vie în perioada iernatului, pe 25 ianuarie a.c., Serviciul Hidrometeorologic de Stat a colectat probe pentru creşterea şi analiza lor.

            Rezultatele creşterii au demonstrat că, în prima jumătate a perioadei reci, iernarea a decurs bine peirea culturilor de toamnă în fond n-a fost depistată. Izolat peirea lor a constituit doar 1-4%, fiind mai mică decît cea naturală (10%).

Pe o mare parte a teritoriului investigat, la culturile pomicole principale, peirea mugurilor florari a fost minimă şi a constituit doar 1-4% (nu a depăşit norma naturală 15%).

            Rezultatele prealabile a creşterii lăstarilor viţei de vie au arătat, că peirea ochiurilor în fond a fost minimă, doar izolat a constituit 1-6% (norma naturală pînă la 20%).

  

04.03.2008             Şeful  CPA  T.Mironova