DECEMBRIE  2009

 

            În luna decembrie 2009 pe teritoriul republicii s-a semnalat vreme cu regim termic variat şi cu precipitaţii abundente.

            Temperatura medie a aerului pe parcursul lunii a fost în jurul valorilor normei şi a constituit 0-2C frig.

            În decursul primei decade a lunii decembrie pe teritoriul republicii s-a semnalat vreme anomal caldă. Temperatura medie a aerului pe parcursul decadei a constituit în teritoriu de la 4,1C (SM Briceni) pînă la 5,5C căldură ( SM Tiraspol, Cahul), fiind cu 3,9-5,4C mai ridicată faţă de norma decadală, ceea se semnalează în medie o dată în  7-10 ani. Temperatura medie a aerului în decada a doua a constituit de la  8,1º frig (SM Briceni) pînă la 5,8º frig (SM Cahul), fiind cu 5,1-6,4º mai scăzută faţă de normă, ceea ce se semnalează în medie o dată în 10-15 ani. Temperatura medie a aerului pentru decada a treia a fost în fond aproape de valorile normei, constituind 0,4º  căldură - 2,3º frig.

Temperatura maximală a aerului pe parcursul lunii decembrie a urcat pînă la 16º căldură (SM Tiraspol, Leova, Comrat, Cahul), iar cea minimală a scăzut pînă la 23º frig (SM Bălţi).

            Suma  precipitaţiilor  căzute  în decursul  lunii  decembrie a  constituit în  fond  50-100 mm  (1,5-2,5 norme lunare). Cea mai mare cantitate de precipitaţii a cazut în regiunea PAM Basarabeasca 124 mm (3,5 norme lunare).

            Stratul de zăpadă s-a stabilit aproape pe întreg teritoriul republicii în 15-16 decembrie.  Pe 20 decembrie în raioanele din sudul ţării grosimea maximă a stratului de zăpadă, pe terenurile cu culturi de toamnă, a atins 40-52 cm. Către sfîrşitul lunii grosimea stratului de zăpadă a variat în teritoriu de la 2 pînă la 18 cm, în unele localităţi grosimea stratului de zăpadă a lipsit.

            Începutul iernii meteorologice (stabilirea perioadei cu temperaturi medii zilnice a aerului mai joase de 0C)  în  acest  an s-a semnalat în 11-12 decembrie,  fiind în raioanele de nord ale ţării cu 2 săptămîni mai tîrziu faţă de termenii obişnuiţi, iar în cele cenrtrale si de sud în termeni apropiaţi de cei obişnuiţi.

            Trecerea temperaturii medii zilnice a aerului prin 5C căldură în direcţia scăderii ei, ce caracterizează întreruperea vegetaţiei culturilor pomicole şi viţei de vie, s-a înregistrat pe teritoriul republicii pe 4 decembrie (cu 3-4 săptămîni mai tîrziu faţă de termenii obişnuiţi).

            Scăderea temperaturii medii zilnice a aerului în 8-9 decembrie pînă la 3C căldură şi mai jos  a provocat întreruperea vegetaţiei culturilor de toamnă (cu 15-20 zile mai tîrziu de cele obişnuite).

            Culturile de toamnă şi plantaţiile multianuale în o mare parte a lunii decembrie s-au aflat în stare de repaus vegetativ.

            Temperatura minimă a solului la adîncimea nodului de înfrăţire a culturilor de toamnă (3 cm) a constituit 0-6C frig, fiind mult mai ridicată faţă de valorile critice (15C frig).

            Condiţiile agrometeorologice pentru iernatul culturilor de toamnă şi a plantaţiilor multianuale au fost satisfăcătoare.

 

12.01.2010      Şeful  CPA  T.Mironova