AUGUST

 

            Pe parcursul lunii august  pe teritoriul republicii s-a semnalat vreme caldă şi cu deficit de precipitaţii.

            Temperatura medie a aerului pe parcursul lunii a fost mai ridicată faţă de valorile normei cu 1-2C şi a constituit 20,0-22,5C căldură.

            Temperatura  maximă a aerului  pe teritoriul  republicii a atins valoarea de 36C (SM Făleşti), iar cea minimă a scăzut pînă la 6C căldură (SM Bălţi). 

            Suma  precipitaţiilor   pe  o mare  parte  a  teritoriului  a  constituit  8-35 mm (15-55% din norma lunară), izolat 50-70 mm (95-135% din norma lunară).

            Vremea caniculară şi uscată,  care a predominat în o mare parte a lunii august a contribuit la uscarea  în continuare a straturilor superioare ale solului,  făcînd dificilă efectuarea lucrărilor de pregătire a terenurilor pentru semănatul culturilor de toamnă. Însă, aceste condiţii meteorologice au fost în fond favorabile pentru acumularea zahărului în struguri şi sfecla de zahăr, de asemenea pentru colectarea roadei.

            La porumb în prima jumătate a lunii august s-au semnalat fazele: coacerea în lapte şi ceară a boabelor, în a doua jumătate a lunii coacerea deplină.

            Rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de un metru pe terenurile cu porumb, la situaţia din 28 august a.c., au constituit în fond 30-55 mm (35-55% din normă), izolat 85-90 mm (90-110% din normă).

            La floarea-soarelui pe parcursul lunii august s-a semnalat coacerea seminţelor, izolat în raioanele de nord a continuat înflorirea. Către sfîrşitul lunii floarea-soarelui a atins maturitatea deplină.

            Rezervele de umezeală productivă la situaţia din 28 august în stratul de sol cu grosimea de un metru pe terenurile cu floarea soarelui au constituit în fond 10-45 mm (10-40% din normă), izolat 90-115 mm (110-115% din normă).

            La sfecla de zahăr a continuat îngroşarea rădăcinii principale.

            La culturile pomicole principale a continuat creşterea fructelor, iar la piersic, prun şi soiurile timpurii de măr coacerea şi recoltarea roadei. La viţă de vie a continuat în fond creşterea boabelor şi ciorcinelor, iar la soiurile de masă coacerea şi colectarea roadei.

            Rezervele de umezeală productivă la situaţia din 28 august în stratul de sol cu  grosimea   de  un   metru  pe  terenurile  cu culturi multianuale au  constituit  în fond 10-50 mm (10-45% din normă), izolat 75-80 mm (70-110% din normă).

            Starea culturilor prăşitoare şi a celor multianuale a fost în fond satisfăcătoare.

 

  

04.09.2008          Şeful  CPA  T.Mironova