APRILIE

 

            În decursul lunii aprilie pe teritoriul republicii s-a menţinut vreme predominant caldă.

            Temperatura  medie   lunară a  aerului  a  fost  mai  ridicată  faţă de normă cu 1,0-2,5C şi a constituit 11,0-12,5C căldură, ceea ce pe teritoriul republicii se semnalează în medie o dată în 5 ani.

            Temperatura maximă a aerului pe teritoriul republicii a atins valoarea de 26C căldură (SM Soroca, Bravicea).

            Cele mai intensive îngheţuri s-au semnalat în 22-23 aprilie. Pe o mare parte a teritoriului republicii s-au înregistrat îngheţuri în aer cu intensitatea de 1-2C frig, ceea ce în această perioadă se semnalează în medie o dată în 5-10 ani, izolat3-4C frig (SM Bălţi, Rîbniţa, Bălţata, Tiraspol), ceea ce în această perioadă se semnalează în medie o dată în 20-30 ani. De asemenea, s-au semnalat îngheţuri la suprafaţa solului cu intensitatea de 2-5C frig, iar la înălţimea de 2 cm 1-9C frig.

            Suma precipitaţiilor căzute în luna aprilie pe teritoriu a constituit 1-18 mm (5-45% din norma).

            Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin 10C, ce condiţionează începutul vegetaţiei active a culturilor agricole, pe teritoriul republicii a avut loc în 2-4 aprilie, fiind cu 2-3 săptămîni mai devreme ca de obicei.

            În o mare parte a lunii aprilie condiţiile meteorologice au fost satisfăcătoare pentru creşterea, dezvoltarea  şi  efectuarea .semănatului culturilor  agricole. 

            Spre sfîrşitul primei decade a lunii aprilie la grîul de toamnă s-a semnalat faza formării în masă a paiului, fiind cu 1-2 săptămîni mai timpuriu faţă de termenii medii multianuali. La culturile cerealiere de primăvară către sfîrşitul lunii s-a semnalat faza formării frunzei a treia (în termeni apropiaţi faţă de cei obişnuiţi). Starea semănăturilor în fond a fost bună, izolat satisfăcătoare.

            La situaţia din 28 aprilie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu culturi de toamnă în o mare parte a teritoriului republicii au constituit 10-20 mm (40-70 % din normă), izolat 23-30 mm (75-110 % din normă), în stratul de sol cu grosimea de un metru în fond 95-170 mm (70-110 % din normă), izolat în raioanele de nord ale ţării 70-75 mm   (55-65 % din normă).

            La semănăturile de floarea soarelui şi sfeclă de zahăr către sfîrţitul lunii s-a semnalat răsărirea, în semănăturile timpurii de porumb încolţirea seminţelor, la mazăre formarea primei frunze adevărate.

            La situaţia din 28 aprilie a.c. rezervele de umezeală productivă în stratul arabil  al  solului  pe  terenurile  cu  floarea  soarelui  au  constituit   în fond 25-35 mm (75-110% din normă), izolat - 11-15 mm (30-60% din normă), în stratul de sol cu grosimea de un metru în fond 95-175 mm (70-115 % din normă).      

            Către sfîrşitul lunii aprilie la culturile pomicole (persic, vişin, cireş şi prun) s-a semnalat creşterea fructelor, la măr şi păr a continuat desfacerea mugurilor, izolat înflorirea. La viţa de vie a continuat desfacerea ochiurilor şi apariţia primelor frunze. La nuc s-a semnalat înflorirea.

            La situaţia din 28 aprilie a.c. rezervele de umezeală productivă pe terenurile cu  culturi  multianuale  în  stratul  de  sol  cu   grosimea  de  un  metru  au constituit 110-155 mm (80-110% din normă). 

 

05.05.2009           Şeful  CPA  T.Mironova