OCTOMBRIE

 

            În luna octombrie 2008 pe teritoriul republicii s-a semnalat vreme  caldă cu precipitaţii.

             Temperatura medie a aerului pe parcursul lunii a fost cu 1,5-2,5C mai ridicată faţă de normă şi a constituit 10,5-12,5C căldură, ceea ce în teritoriu se semnalează în medie o dată în 5 ani.

            Temperatura maximă a aerului pe teritoriul republicii a atins valoarea de 25C căldură  (SM Bălţi), iar temperatura minimă a aerului a scăzut pînă la 1C frig 4C căldură. Primele îngheţuri în aer cu intensitatea de 1C frig s-au semnalat pe data de 19 octombrie (SM Bălţi, Rîbniţa).

            Suma precipitaţiilor căzute în decursul lunii octombrie pe o mare parte a teritoriului republicii a constituit 25-45 mm (85-140% din normă), izolat 15-20 mm (47-70% din normă). Cea mai mare cantitate de precipitaţii a căzut în raionul SM Corneşti 58 mm (180% din normă) şi PAM Sîngerei 55 mm (170 % din normă).

            Condiţiile meteorologice în majoritatea zilelor din luna octombrie au fost favorabile pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor de toamnă, efectuarea recoltării culturilor agricole tîrzii, de asemenea, pentru finisarea semănatului culturilor de toamnă.

            Pe terenurile semănate cu grîu de toamnă pe parcursul lunii s-a semnalat fazele de dezvoltare răsărirea şi apariţia  frunzei a treia, la semănăturile timpurii înfrăţirea. Din cauza termenilor tîrzii de însemînţare, dezvoltarea culturilor de toamnă are loc cu 3-4 săptămîni mai tărziu faţă de termenii obişnuiţi.

            La situaţia din 28 octombrie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu culturi de toamnă, au constituit în fond 20-40 mm (95-205% din normă), în stratul de sol cu grosimea de un metru 85-190 mm (90-180% din normă).

            În plantaţiile pomicole şi de viţă de vie s-a înregistrat căderea în masă a frunzelor, în termeni apropiaţi de cei obişnuiţi. Condiţiile de maturizare a lemnului la pomii fructiferi şi  viţa de vie au fost favorabile.

            La situaţia din 28 octombrie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de un metru în plantaţiile multianuale au constituit 60-150 mm (80-170 % din normă).

            

04.11.2008            Şeful  CPA  T.Mironova