NOIEMBRIE

 

            În luna noiembrie 2008 pe teritoriul republicii s-a semnalat în fond vreme cu regim termic obişnuit, cu precipitaţii.

            Temperatura medie a aerului pe parcursul lunii a fost cu 1,0-1,5C mai ridicată faţă de normă şi a constituit 4-6C căldură.

            Temperatura maximă a aerului pe teritoriul republicii a atins valoarea de 22C căldură (SM Comrat, Ceadîr-Lunga, Cahul), iar temperatura minimă a aerului a scăzut pînă la 8C frig (SM Bălţi, Bălţata).

            Suma precipitaţiilor căzute în decursul lunii noiembrie pe teritoriul republicii a constituit în fond 10-30 mm (30-75% din normă).

            Primul înveliş de zăpadă s-a semnalat în perioada 23-28 noiembrie, în unele raioane de nord ale republicii, grosimea lui a variat între 1 şi 5 cm.

            Condiţiile meteorologice în majoritatea zilelor din luna noiembrie au fost favorabile pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor de toamnă, finisarea vegetaţiei culturilor pomicole şi viţei de vie.

            Întreruperea vegetaţiei active a culturilor agricole (trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin valoarea de 10C în direcţia scăderii ei), pe o mare parte a teritoriului republicii s-a semnalat pe data de 7 noiembrie (cu 20 de zile mai tîrziu ca de obicei), în raioanele extreme de nord ale republicii pe 18 octombrie, fiind cu 10 zile mai tîrziu faţă de termenii obişnuiţi.

            În o mare parte a lunii noiembrie culturile de toamnă au vegetat slab. Către sfîrşitul decadei a doua a lunii noiembrie grîul de toamnă s-a aflat în fazele formarea frunzei a treia începutul înfrăţirii. Pe suprafeţele semănate în termeni tîrzii s-a semnalat încolţirea seminţelor răsărirea. Numărul de plante pe 1 m2 a constituit în fond 290-555, numărul tulpinilor 585-950. La plantele înfrăţite s-a format în fond 1 2 tulpini. Înălţimea plantelor către sfîrşitul decadei a variat de la 7 pînă la 26 cm, în dependenţă de faza de dezvoltare. Starea semănăturilor este îndeosebi bună.

             La situaţia din 18 noiembrie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu culturi de toamnă au constituit 20-35 mm (85-170% din normă), izolat 10-15 mm (55-70 % din normă), în stratul de sol de un metru 90-165 mm (95-180 % din normă), în unele raioane de sud ale republicii 50-70 mm (50-80 % din normă).

             Trecerea temperaturii medii zilnice a aerului prin 5C căldură în direcţia scăderii ei, ce caracterizează întreruperea vegetaţiei culturilor pomicole şi viţei de vie, s-a înregistrat pe data de 7-13 noiembrie (în termeni apropiaţi faţă de cei obişnuiţi).

            La situaţia din 18 noiembrie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de un metru în plantaţiile multianuale au constituit 50-150 mm (50-100 % din normă).

            În data de 23 noiembrie scăderea temperaturii medii zilnice a aerului pînă la valori negative a întrerupt vegetaţia culturilor de toamnă

            Către sfîrşitul lunii odată cu creşterea temperaturii aerului în orele de zi mai sus de 5C căldură, s-a semnalat vegetaţia slabă a culturilor de toamnă şi creşterea slabă a plantelor în lungime.

 

04.12.2008            Şeful  CPA  T.Mironova