IULIE

 

            Pe parcursul lunii iulie 2008 pe teritoriul republicii s-a semnalat vreme moderat caldă,cu precipitaţii.

            Temperatura medie lunară a aerului a fost în jurul valorilor normei şi a constituit 19,7-22,5C căldură.

            Temperatura maximă a aerului pe teritoriul republicii a atins valoarea de 35C căldură (SM Tiraspol). Temperatura minimă a aerului a scăzut pînă la 10C căldură (SM Soroca, Camenca, Bălţi, Rîbniţa, Bravicea).

            Pe parcursul lunii iulie precipitaţiile în teritoriu au căzut neuniform. Ploile puternice şi foarte puternice, izolat cu grindină, căzute pe parcursul decadei a treia în jumătatea de nord a republicii au cauzat pagube materiale semnificative prin inundarea caselor particulare de locuit, obiectelor gospodăriilor agricole, deconectarea energiei electrice, deteriorarea terenurilor agricole. 

            Suma precipitaţiilor căzute pe parcursul lunii iulie în jumătatea de nord şi izolat în sudul republicii a constituit 60-180 mm (110-200% din norma lunară), în majoritatea raioanelor din jumătatea de sud a republicii 35-55 mm sau 60-80% din norma lunară. Cea mai mare cantitate de precipitaţii pe parcursul lunii iulie au căzut în unele raioane din nordul republicii (Ocniţa, Briceni, Edineţ) 215-290 mm sau 2,5-3,5 norme lunare, ceea ce se semnalează în medie o dată în 25-30 ani, iar la PAM Ocniţa (290 mm) pentru prima dată în  toată perioada de observaţii instrumentale.

            Pe parcursul lunii iulie pe o mare parte a teritoriului republicii condiţiile meteorologice    au fost satisfăcătoare pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor agricole, recoltarea culturilor cerealiere de toamnă şi primăvară.

            La începutul lunii iulie gospodăriile agricole au început recoltarea culturilor cerealiere de toamnă şi primăvară, către sfîrşitul lunii majoritatea gospodăriilor agricole ale republicii au finisat recoltarea lor. În raioanele de nord ale republicii din cauza ploilor abundente recoltarea roadei s-a reţinut.

            La porumb în prima jumătate a lunii iulie a continuat formarea frunzelor, în a doua jumătate s-a semnalat  înflorirea paniculului şi a ştiuletelui. Izolat către sfîrşitul lunii la porumb  a început  faza coacerea în lapte (cu 2-3 săptămîni mai devreme faţă de termenii obişnuiţi).  Starea plantelor în fond este satisfăcătoare.     

            La situaţia din 28 iulie a.c., pe o mare parte a teritoriului republicii rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de un metru pe terenurile cu porumb au constituit, în fond, 95-210 mm (100-185% din normă), izolat în raioanele  centrale şi în unele raioane din sudul republicii 40-65 mm (50-70% din normă).

            La floarea soarelui pe parcursul lunii iulie, în fond, s-a semnalat înflorirea. Starea plantelor este predominant bună, izolat  satisfăcătoare.

            Rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de un metru pe terenurile cu floarea soarelui pe o mare parte a teritoriului republicii au constituit, în fond, 75-195 mm (70-240% din normă), în unele raioane din sudul republicii  35-55 mm (30-50 % din normă).

            La sfecla de zahăr a continuat îngroşarea rădăcinii principale. Starea plantelor este satisfăcătoare.

            Rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de un metru pe terenurile cu sfeclă de zahăr au constituit 70-160 mm (70-190% din normă).

            La principalele culturi pomicole continuă creşterea fructelor, la piersic, prun şi soiurile timpurii de măr coacerea şi colectarea roadei. La viţa de vie continuă creşterea boabelor. Starea culturilor este în fond bună.

            Rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de un metru în plantaţiile multianuale au constituit, în fond, 80-210 mm (75-200 % din normă), izolat în raioanele centrale şi în unele raioane din sudul republicii 40-55 mm (40-60 % din normă).

  

05.08.2008                Şeful  CPA  T.Mironova