IANUARIE 2008

           

În o mare parte a lunii ianuarie 2008 pe teritoriul Moldovei s-a semnalat vreme mai caldă, ca de obicei, în fond cu insuficienţă de precipitaţii.

Temperatura medie lunară a aerului pe teritoriul republicii a fost mai ridicată faţă de normă  cu 1,0-2,5C şi a constituit 0,7-2,5C frig.

Temperatura maximă a aerului pe teritoriul republicii a atins valoarea de 13C căldură (SM Tiraspol, Ceadîr-Lunga), iar cea minimă a scăzut pînă la 21C frig (SM Codrii).

Suma precipitaţiilor pe parcursul lunii ianuarie în o mare parte a teritoriului republicii a constituit în fond 15-20 mm (45-70 % din normă), izolat 25-40 mm (85-115 % din normă).

În o mare parte a lunii ianuarie pe teritoriul republicii s-a menţinut învelişul de zăpadă. Grosimea stratului de zăpadă pe terenurile cu culturi de toamnă a constituit în fond 10-25 m. Pe o mare parte a teritoriului republicii către 21-22 ianuarie zăpada s-a topit, iar la sfîrşitul lunii ea  s-a topit pretutindeni.

În 27 ianuarie pe o mare parte a teritoriului republicii s-a înregistrat intensificari ale vîntului  de pînă la 15-19 m/s, izolat în raioanele centrale şi de nord 20-24 m/s.

Pe parcursul  lunii  ianuarie grosimea  de  îngheţ  a solului  a oscilat  de  la 10 pînă  la 25 cm, în ultima zi a lunii atingînd în fond grosimea de 5-13 cm, izolat stratul de sol s-a dezgheţat complet.

Culturile de toamnă şi plantaţiile multianuale pe parcursul lunii ianuarie s-au aflat în  stare de repaus.

Temperatura minimă a solului la adîncimea nodului de înfrăţire (3 cm) la culturile de toamnă în decursul lunii a scăzut în teritoriu pînă la 2-6C frig, fiind mult mai ridicată faţă de valoarea critică (15C frig).

Condiţiile de iernare a culturilor de toamnă şi a plantaţiilor multianuale în decursul lunii au fost satisfăcătoare.

 

  

05.02.2008       Şeful  CPA  T.Mironova