Februarie

 

        În luna februarie 2008 pe teritoriul republicii s-a semnalat vreme mai caldă ca de obicei, cu insuficienţă de precipitaţii.

       Temperatura medie lunară a aerului pe teritoriul republicii a depăşit valorile normei  cu 3,2-4,6C şi a constituit 1,4-2,8C căldură. Asemenea regim de temperatură pe teritoriul republicii în această perioadă se semnalează în medie o dată în 5-8 ani.

       Temperatura maximă a aerului a atins valoarea de 20C căldură  (SM Bravicea, Dubăsari, Bălţata, Tiraspol, Comrat, Ceadîr-Lunga), ceea ce se semnalează o dată în 15-20 ani.

        Temperatura minimă a aerului a scăzut pînă la 14C frig (SM Camenca).

       Suma precipitaţiilor pe parcursul lunii februarie în o mare parte a teritoriului republicii a constituit, în fond, 2-10 mm (5-40 % din norma lunară), doar în unele raioane centrale şi izolat în nordul republicii 15-20 mm (50-75 % din norma lunară).

      În decada a doua a lunii februarie pe teritoriul republicii s-a semnalat învelişul de zăpadă. Grosimea stratului de zăpadă în fond n-a depăşit 1 cm, în unele zile a decadei a atins 2-10 m.      Către sfîrşitul decadei zăpada s-a topit pretutindeni.

      Condiţiile de iernare a culturilor de toamnă şi a plantaţiilor multianuale în decursul lunii au fost satisfăcătoare. Temperatura minimă a solului la adîncimea nodului de înfrăţire (3 cm) la culturile de toamnă a scăzut pînă la 1-5C frig, fiind mult mai ridicată faţă de valoarea critică (15C frig).

      Pentru determinarea stării culturilor de toamnă, pomicole şi a viţei de vie în perioada iernării, pe 25 ianuarie şi 20 februarie a.c., colaboratorii Serviciului Hidrometeorologic de Stat au colectat probe pentru creşterea lor.

     Rezultatele creşterii au demonstrat, că culturile de toamnă au iernat bine, pierderile fiind minime. Izolat la culturile de toamnă aflate în faza de înfrăţire frunza a treia, pierderile au constituit 1-4 % şi n-au depăşit norma naturală (10%).

În o mare parte din plantaţiile pomicole, pieirea mugurilor florari a fost minimă şi a constituit doar 2-10 %, nedepăşind norma naturală (15%)

    Rezultatele creşterii coardelor de viţă de vie au arătat că, în fond, pieirea ochiurilor a fost minimă, izolat ea a constituit 5-10% (norma naturală 20%).

În o mare parte a lunii februarie culturile de toamnă s-au aflat în stare de repaus. În decada a treia a lunii (24-26 februarie) din cauza regimului termic ridicat, pe întreg teritoriul republicii s-a înregistrat reluarea vegetaţiei culturilor de toamnă, fiind în fond cu o lună mai devreme de termenii obişnuiţi.

     Culturile de toamnă se află predominant în faza de înfrăţire, izolat formarea frunzei a treia.  Starea culturilor de toamnă este predominant bună

      În unele raioane din sudul republicii la culturile pomicole s-a semnalat începutul înmuguririi.

  

            05.03.2008          Şeful  CPA  T.Mironova