.

SEPTEMBRIE 

      

În  luna septembrie pe teritoriul republicii  s-a menţinut vreme caldă.

Temperatura medie lunară a aerului a fost în jur de norma şi a constituit     14,5-17,0C căldură.

Temperatura maximă a aerului pe teritoriul republicii a urcat pînă la 31C căldură (SM Tiraspol), iar cea minimă a scăzut pînă la 2C căldură (SM Bălţi, SM Bravicea).    Pe 22-23 septembrie izolat în raioanele de nord şi centrale ale republicii s-au semnalat îngheţuri la înălţimea de 2 cm de la suprafaţa solului cu intensitatea 0-2C frig  (SM Soroca, Camenca, Bălţi, Bălţata).

Precipitaţii au căzut în prima şi a doua decadă a lunii septembrie. Suma precipitaţiilor căzute pe parcursul lunii a constituit, în general, 40-105 mm (95-220% din norma). În unele raioane din partea de sud a republicii au căzut doar 15-35 mm (30-70% din normă).

Condiţiile meteorologice în majoritatea zilelor din luna septembrie au fost, în fond, favorabile pentru acumularea zahărului în struguri şi sfecla de zahăr,  efectuarea semănătului culturilor de toamnă şi pentru recoltarea culturilor agricole. Regimul termic înalt şi lipsa precipitaţiilor în decada a treia a lunii septembrie au contribuit la uscarea  straturilor superioare ale solului, reducerea rezervelor de umezeală productivă şi izolat la înrăutăţirea condiţiilor pentru pregătirea terenurilor pentru semănătul culturilor de toamnă.  

Pe parcursul lunii gospodăriile agricole ale republicii au efectuat recoltarea culturilor de floarea soarelui, porumb, legumelor, fructelor şi strugurilor. De asemenea, în termeni optimali au început semănatul culturilor de toamnă. Pe terenurile semănate cu grîu de toamnă în jumătatea a doua a lunii septembrie, către sfîrşitul lunii s-a semnalat în fond încolţirea seminţelor şi izolat răsărirea.

La situaţia din 28 septembrie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu culturi de toamnă, pe o mare parte a teritoriului republicii au fost suficiente şi au constituit în fond 15-30 mm (80-130% din normă), în unele raioane, îndeosebi în partea centrală şi de sud ale republicii, unde s-a semnalat insuficienţă de precipitaţii, rezervele de umezeală productivă au fost joase şi au constituit 2-10 mm (10-60 % din normă).

În plantaţiile multianuale, rezervele de umezeală productivă în stratul de sol de un metru, în data de 28 septembrie a.c., în fond au constituit 60-105 mm (70-120 % din normă), izolat unde s-a semnalat insuficienţă de precipitaţii, rezervele de umezeală productivă au fost joase şi au constituit doar 10-40 mm (10-40 % din normă).

 

 

04.10.2007                                             Şeful  CPA  T.Mironova