.

                                                               MARTIE

  

       În o mare parte a lunii martie pe teritoriul republicii s-a stabilit vreme anomal caldă cu precipitaţii.

      Temperatura medie lunară a aerului a fost mai ridicată faţă de normă cu 3,0-5,5C şi a constituit 6,0-7,5C căldură. Asemenea regim termic în această perioadă în raioanele de nord ale republicii se semnalează în medie o dată în 30 ani, în raioanele centrale şi de sud   o dată în 15-20 ani.

     Temperatura maximă a aerului în luna martie pe teritoriul republicii a urcat pînă la  18-22C căldură, iar cea minimă a scăzut pînă la 0-6C frig.

     Precipitaţii pe parcursul lunii au căzut pretutindeni. Cantitatea lor de bază a căzut în decada a treia a lunii martie. Suma lunară a precipitaţiilor în raioanele de sud şi în multe raioane centrale ale republicii a constituit, în fond, 25-45 mm  (100-150% din normă), în raioanele de nord şi izolat în cele centrale 10-20 mm  (30-70% din normă).

       La 23 martie pe o mare parte a teritoriului republicii în aer s-a observat deplasare de praf dinspre regiunile de sud ale Ucrainei, unde s-a înregistrat o puternică furtună de praf.

      Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin 5C în direcţia creşterii ei a determinat începutul vegetaţiei culturilor agricole pe teritoriul republicii. Din cauza regimului termic ridicat această trecere  a avut loc la 1-3 martie, fiind cu 20-30 zile mai devreme faţă de termenii obişnuiţ.

      Pe parcursul lunii la culturile de toamnă a continuat înfrăţirea. Către sfîrşitul lunii  pe unele terenuri cu culturi de toamnă s-a semnalat începutul fazei formării paiului, fiind cu   2-3 săptămîni mai devreme faţă de termenii obişnuiţi. Starea  semănăturilor pe parcursul lunii a fost bună, izolat satisfăcătoare. În jumătatea a doua a lunii martie la pomii fructiferi s-a semnalat umflarea şi desfacerea mugurilor, către sfîrşitul lunii la viţa de vie începutul circulaţiei sevei.

       Precipitaţiile căzute la începutul decadei a treia a lunii martie au completat în mare măsură rezervele de umezeală productivă în sol, îmbunătăţind condiţiile pentru efectuarea semănătului  culturilor cerealiere de primăvară.

      La situaţia din 28 martie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu culturi de toamnă au constituit, în fond, 25-40 mm (75-115% din normă), izolat în raioanele de nord şi în unele raioane centrale ale republicii 15-20 mm (40-55% din normă), în stratul  de sol cu grosimea de un metru corespunzător 100-185 mm (80-115% din normă) şi  85-95 mm (65-70% din normă). Rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului cu arătură de toamnă a constituit în fond 30-45 mm, în unele raioane centrale 20-25 mm.

 

                     03.04.2007                         Şeful  CPA  T.Mironova