.

              

IULIE

   

În decursul lunii iulie pe teritoriul republicii s-a semnalat vreme foarte caldă, îndeosebi uscată.

Temperatura medie a aerului pe parcursul lunii în o mare parte a teritoriului republicii a fost mai ridicată faţă de normă cu 4-5C şi a constituit 24,0-26,0C căldură, ceea ce se semnalează pentru prima dată în toată perioada de observaţii instrumentale. Doar în raioanele extreme de nord ale republicii temperatura medie a aerului pe parcursul lunii a fost cu 2,4-2,7C mai ridicată faţă de normă şi a constituit 21,6-21,9C căldură,   semnalîndu-se în medie o dată în 10 ani.

Temperatura maximă a aerului pe o mare parte a teritoriului republicii (cu excepţia raioanelor extreme de nord) a constituit 38,4-41,5căldură, atingînd sau depăşind cu 0,4-2,1C valorile absolute pentru sezonul de vară în toată perioada de observaţii instrumentale. În luna iulie numărul zilelor cu temperatura maximă a aerului de 30C şi mai ridicată a constituit 13-25 zile (norma 3-11 zile), ceea ce a depăşit norma de 2,5-4 ori. Iar numărul zilelor cu temperaturi maxime ale aerului de 35C şi mai ridicată a constituit în fond 7-12 zile, semnalîndu-se pentru prima dată în toată perioadă de observaţii instrumentale.

Temperatura minimă a aerului a scăzut pînă la 10-14 căldură.

Suma precipitaţiilor căzute pe parcursul lunii iulie în majoritatea raioanelor centrale şi de nord  ale republicii  a constituit, în fond, 10-45 mm (10-55% din norma lunară), în unele raioane de nord 65-120 mm (80-145% din norma lunară). În raioanele de sud în fond precipitaţii n-au căzut, doar izolat suma lor  a atins 1-5 mm (2-8% din norma lunară).

În luna iulie pe o mare parte a teritoriului republicii din cauza secetei s-au  menţinut condiţii nefavorabile pentru creşterea şi formarea roadei culturilor agricole. Numărul zilelor cu suhovei în luna iulie a constituit 15-26 zile (norma 1-4 zile), ce se semnalează pentru prima dată în toată perioadă de observaţii instrumentale.

Pe o mare parte a teritoriului republicii din cauza regimului termic înalt a avut loc accelerarea  dezvoltării culturilor agricole. Rezervele de umezeală productivă la culturile agricole au fost insuficiente, izolat au lipsit complet.

La porumb în luna iulie s-a semnalat înflorirea panicului şi ştuletului. Către sfîrşitul lunii în majoritatea masivelor examinate s-a înregistrat coacerea în lapte (cu 2-4 săptămîni mai devreme faţă de termenii obişnuiţi). La situaţia din 28 iulie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol de un metru, în terenurile cu porumb, pe o mare parte a teritoriului republicii au constituit, în fond, 10-35 mm (10-40% din normă), izolat 60-80 mm (60-70% din normă). Asemenea rezerve reduse de umezeală productivă pe terenurile cu porumb, în multe raioane centrale şi de sud ale republicii în această perioadă se semnalează pentru prima dată în toată perioada de observaţii instrumentale.

În rezultatul condiţiilor de secetă la porumb s-a semnalat îngălbenirea timpurie a frunzelor nivelului inferior, de asemenea formarea slabă a ştiuletelor, izolat ei nu s-au format, ceea ce în continuare va duce la scăderea semnificativă a recoltei. Din cauza situaţiei nefavorabile unele gospodării recoltează porumbul pentru  siloz.

La floarea soarelui s-a semnalat înflorirea formarea seminţelor. Dezvoltarea culturii este cu 1-2 săptămîni mai devreme faţă  de termenii obişnuiţi. Rezervele de umezeală productivă în stratul de sol de un metru, în semănăturile cu floarea soarelui, pe o mare parte a teritoriului republicii au constituit, în fond, 4-45 mm (5-45% din normă).

Condiţiile nefavorabile de umezeală în perioada umplerii seminţelor la floarea soarelui  duce la formarea capitululuii cu diametru mic, reţine formarea florilor noi, brusc se reduce numărul seminţelor pline, ceea ce  de asemenea influenţează negativ asupra formării  roadei.

La culturile pomicole pe parcursul lunii a continuat creşterea fructelor, la viţa de vie creşterea boabelor, izolat în raioanele de sud ale republicii s-a început recolltarea piersicilor, prunelor, soiurilor timpurii de mere. Starea culturilor multianuale îndeosebi este satisfăcătoare. Rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de un metru în plantaţiile multianuale au constituit, în fond, 15-60 mm (15-60 % din normă). La culturile pomicole din cauza secetei s-a semnalat căderea fructelor, îngălbenirea frunzelor, la viţa de vie izolat s-a semnalat uscarea boabelor.
                                  

03.08.2007                         Şeful  CPA  T.Mironova