.

                                                     

                                           IANUARIE  - 2007

 

     

Pe teritoriil republicii în cea mai mare parte a lunii ianuarie s-a semnalat vreme anomal de caldă cu precipitaţii. În ultima pentadă a lunii s-a răcit brusc.

            Temperatura medie lunară a aerului a fost mai ridicată faţă de normă  cu 6,0-7,5C şi a constituit  2,6-4,2C căldură, ceea ce se semnalează pe teritoriul republicii pentru prima dată în toată perioada de observaţii instrumentale.

emperatura medie a aerului pentru primele două luni (decembrie-ianuarie) a sezonului de iarnă 2006-07 a constituit în teritoriu  de la 2,1C (Briceni) pînă la 3,6º căldură (Chişinău), fiind cu  4,5-5,5C mai ridicată faţă de normă şi se semnalează pentru prima dată în toată perioada de observaţii instrumentale.

Temperatura maximă a aerului pe teritoriul republicii  a constituit în fond 12-15C căldură, ceea ce în  unele raioane de nord şi sud a atins maxima absolută a lunii ianuarie. Izolat în raioanele din centrul republicii (SM Bravicea şi SM Dubăsari) temperatura s-a ridicat pînă la 16ºC căldură, depăşind cu 1,5-2,0C valorile temperaturii maxime absolute a aerului pentru luna ianuarie în aceste puncte şi cu 0,2C valoarea maximă absolută pentru tot teritoriul republicii.

             Temperatura minimă a aerului a scăzut pînă la 8-13C frig.

            În intervalul 3-4 ianuarie datorită deplasării dinspre sud a unui ciclon, în raioanele centrale şi de sud ale republicii s-au semnalat condiţii meteorologice complicate. Au căzut precipitaţii puternice sub formă de ploaie şi lapoviţă, însoţite pretutindeni de vînt în rafale cu viteza de pînă la 12-24 m/s, iar în unele raioane şi depuneri de lapoviţă cu diametrul de 12-30 mm (Bălţata, Leova, Comrat). Suma  precipitaţiilor căzute în intervalul 3-4 ianuarie a constituit pe alocuri 30-43 mm (90-150% din norma lunară). Cantitatea precipitaţiilor căzute pe 3 ianuarie în raioanele de sud şi unele centrale a constituit 26-39 mm, atingînd sau chiar depăşind cu 5-10 mm valorile absolute zilnice pentru luna ianuarie în toată perioada de observaţii instrumentale.

            Condiţiile complicate ale vremii au provocat defectarea infrastructuri complexului electroenergetic şi ca rezultat a avut loc deconectarea în masă a energiei electrice, îndeosebi în partea de sud a republicii. Deasemenea, izolat s-a agravat şi circulaţia transportului auto.

               Suma precipitaţiilor căzute pe parcursul lunii pe o mare parte a teritoriului republicii a constituit, în fond, 30-50 mm (85-160% din normă), izolat în raioanele de nord şi centrale   10-25 mm (35-75% din normă). 

            La începutul lunii ianuarie (4.01) în partea de sud a  republicii s-a stabilit stratul de zăpadă. Grosimea lui  pe cîmpurile cu culturi de toamnă a constituit în fond 1-13 cm. La finele lunii pe cea mai mare parte a teritoriului republicii  stratul de zăpadă s-a format din nou, în fond, cu o grosime de 1-3 cm, în partea de sud a republicii stratul de zăpadă s-a semnalat doar izolat.

În cea mai mare parte a lunii ianuarie solul a fost dezgheţat, şi  doar în ultima pentadă a lunii adîncimea de îngheţ a solului a oscilat pe teritoriul republicii de la 5 pînă la 15 cm.

Vremea neobişnuit de caldă, stabilită în luna ianuarie a favorizat reluarea vegetaţiei  la culturile de toamnă (16.01-20.01) pe tot teritoriul republicii. Plantaţiile multianuale s-au aflat, în fond, în stare de repaus, doar în unele raioane din sudul republicii, unde pînă la 31 ianuarie s-a acumulat de 20-30C de căldură efectivă ( pe parcursul a 5-10 zile la rind temperatura medie zilnică a aerului s-a ridicat pînă la 5 căldură C şi mai sus la culturile pomicole (persic, abricos, cireş şi prun), s-a observat umflarea slabă a mugurilor  vegetativi.

Rezultatele cercetărilor la semănăturile de toamnă şi plantaturilor multianuale, efectuate în  25 ianuarie 2007 de către specialiştii staţiilor şi posturilor agrometeorologice ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat, au arătat, că 90% din suprafeţele însemînţate culturile de toamnă se află în faza de înfrăţire, pe 10% -   răsărirea frunza a treia.  Plantele înfrăţite au format în medie 1,5-3,5 lăstari laterali şi au atins înălţimea de 15-25 cm. Plantaţiile multianuale se află în stare de repaos vegetativ.

În rezultatul scăderii temperaturii medii zilnice a aerului pînă la 3C căldură şi mai jos, în 26 ianuarie vegetaţia culturilor agricole s-a intrerupt. Condiţiile de iernare a culturilor de toamnă şi a plantaţiilor multianuale în luna ianuarie au fost satisfăcătoare. Temperatura minimă a solului la adîncimea nodului de înfrăţire a culturilor de toamnă (3 cm) a scăzut pînă la 1-6C frig, fiind considerabil mai ridicate faţă de  valorile critice (-15C).

                                                                                                       

 

                                                                Şeful   CPA  T. Mironova